Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Rijbewijs

U vraagt een rijbewijs aan als u bent geslaagd voor het theorie- en praktijkexamen of als uw huidige rijbewijs verloopt.

Mijn Apeldoorn

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek. Kunt u uw afspraak uitstellen? Dan vragen wij u dit te doen.
Is dit niet mogelijk? Bijvoorbeeld omdat uw rijbewijs binnenkort verloopt of omdat u uw rijbewijs kwijt bent? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken. Belt u in die gevallen 14 055 voor overleg, kies in het keuzemenu voor 2.


Online verlengen Afspraak maken

Verlengen online

Verlengen aan de balie

Eerste rijbewijs

Snel nodig? Spoedaanvraag

Aanduiding code 95 voor beroepschauffeurs

Omwisselen buitenlands rijbewijs

Vermissing of diefstal

Kosten

Overige informatie

Zie ook