Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Verkeersveiligheid Sprengenweg

De Sprengenweg is een drukke, veelgebruikte weg van - en naar de stad en scholen. Het is soms zo druk, dat de weg dan als onveilig wordt ervaren. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen veilig van deze weg gebruik kan maken. Daarom onderzoeken we of, en hoe we de weg veiliger kunnen maken.

Mijn Apeldoorn

Enquête verkeersveiligheid

Woensdag 4 december 2019 vragen we voorbijgangers op de Sprengenweg hoe veilig zij de weg vinden. Daarnaast kunnen alle inwoners van Apeldoorn die soms of vaak over de Sprengenweg fietsen hun mening geven, via een enquête. Dat kan tot 18 december a.s.

Vul de enquête in

Vernieuwen Sprengenweg

Ook hebben we de scholen in de omgeving van de Sprengenweg uitgenodigd om ervaringen te delen.
Groot onderhoud uit het meerjaren-onderhoudsprogramma voor het deel van de Sprengenweg tussen de Koning Lodewijklaan en de Bartelsweg, staat gepland na de ontwikkeling van de Julianalocatie. De vermoedelijke afronding van de bouw en openbare ruimte is herfst 2021.
Wijkraden hebben de Gemeenteraad een brief geschreven waarin zij zorgen uiten over de verkeersveiligheid voor fietsers op de Sprengenweg. De verkeersonveilige situatie bevindt zich op een wegvak, dat niet in het MJOP-programma is opgenomen. De informatie die we nu verzamelen, gebruiken we om te onderzoeken hoe we straks de weg zo veilig mogelijk kunnen inrichten - voor alle weggebruikers.
Voor tips of meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arnout Nefkens via (055) 580 23 81 of a.nefkens@apeldoorn.nl.