Uitstroompremie

Heeft u een langdurig minimuminkomen en bent u voor tenminste drie maanden uitgestroomd naar betaald werk? Dan kan het college u een uitstroompremie toekennen.

Deze regeling is per 1 januari 2020 van kracht. De eenmalige uitstroompremie is bedoeld voor inwoners van de gemeente Apeldoorn als stimulans om werk te aanvaarden en als (gedeeltelijke) compensatie voor het verlies van de individuele inkomenstoeslag. Het college kan een uitstroompremie toekennen aan de inwoner met een langdurig minimuminkomen die voor een periode van tenminste drie maanden is uitgestroomd naar betaald werk.

Wanneer kunt u een uitstroompremie krijgen?

U voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent woonachtig in de gemeente Apeldoorn.
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden de Individuele Inkomenstoeslag toegekend gekregen of u had direct voorafgaand aan de werkaanvaarding gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 36 maanden recht op een bijstandsuitkering (PW, IOAW of IOAZ).

(onder uitstroom wordt verstaan: het door werkaanvaarding verkrijgen van een inkomen hoger dan de bijstandsnorm)

Hoe vraagt u de uitstroompremie aan?

Als aan de voorwaarden wordt voldaan wordt de uitstroompremie toegekend aan:

  • de voormalig uitkeringsgerechtigde: deze wordt automatisch drie maanden na de werkaanvaarding aan u toegekend en uitbetaald;
  • de niet uitkeringsgerechtigde: u vraagt de uitstroompremie zelf aan. Dit kan vanaf de vierde maand, maar uiterlijk voor de zevende maand na werkaanvaarding.

U krijgt geen uitstroompremie als u:

  • in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de uitstroom naar betaald werk al een uitstroompremie heeft ontvangen

Aanvraagformulier uitstroompremie

Hoe hoog is de uitstroompremie?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • € 350,00 als u alleen bent en geen kinderen onder de 18 jaar thuis heeft wonen.
  • € 450,00 als u alleen bent en kinderen onder de 18 jaar thuis heeft wonen.
  • € 500,00 als u getrouwd bent of samenwoont.

Heeft u nog vragen?

Stuur een e-mail naar inkomensondersteuning@apeldoorn.nl