Bosbeheer
Bosbeheer

Er zijn maatregelen nodig om ook in de toekomst een mooi en gezond bos te hebben, waar het fijn recreëren is en verschillende planten en dieren aanwezig zijn.

Het gaat niet goed met onze Apeldoornse bossen

Dit jaar en komende jaren gaat u veranderingen zien in het bos. Zo plaatsen we hekjes om jonge bomen, zodat dieren ze niet opeten. Ook halen we verspreid door het bos naaldbomen weg en planten we verschillende soorten loofbomen aan. Hiermee is het bos beter beschermd tegen bosbrand en komen er meer dier- en plantensoorten voor.

Om bijzondere natuur te beschermen en botsingen tussen gebruiksvormen (zoals mountainbikers en wandelaars) te voorkomen is het goed om het gebied te verdelen. Hiervoor kijken we opnieuw naar de indeling van de gebieden en het bestaande wandel- en fietsnetwerk. Door hier en daar een pad af te sluiten en een nieuwe route aan te leggen, verminderen we de druk van het gebruik op bijzondere natuur, zonder dat daarmee de bosbeleving afneemt. Ook zijn er maatregelen die minder goed zichtbaar zijn voor bezoekers. Zo werken we aan een bodem met een goede voedingsstoffenbalans. We verkleinen het risico op onbeheersbare natuurbranden door het onderhouden van brandvertragende grenzen. We monitoren en treffen maatregelen voor verschillende zeldzame dier- en plantensoorten zoals het vliegend hert, de blauwvleugelsprinkhaan en de zandhagedis. En we zorgen voor rust op plekken met een hoge natuurwaarde. 

Zwijn in het bos
Fotograaf: Tim van Alen
Herten in het bos
Fotograaf: Tim van Alen

Waarom zijn bossen belangrijk?

Bossen leveren ons belangrijke dingen. Denk aan schone lucht, hout, wateropvang, voedsel, CO2 opslag, verkoeling, verschillende planten en dieren en schoonheid. De meeste mensen vinden het prettig om in het bos te zijn en natuur te bewonderen. Het draagt bij aan een goede gezondheid. Dit is waarom we goed voor het bos moeten zorgen. In het bosbeheerplan is nagedacht over duurzaam gebruik van het bos, zodat het in de toekomst de dingen kan blijven leveren waar behoefte aan is.

Beheer

Natuurpark Berg en Bos en Dennenheuvel zijn erg verschillend, zowel op het gebied van bossamenstelling als het gebruik. Daarom zijn er voor beide gebieden verschillende beheervisies.

In Natuurpark Berg en Bos staat het in stand houden van een ecologisch waardevol bos voorop. Op de tweede plaats staat het recreatief medegebruik en het beheer van het eerder genoemde erfgoed. Ook biedt houtproductie de mogelijkheid tot duurzame benutting, het kan een middel zijn om ecologische doelen te bereiken.

In Dennenheuvel/Philipsbosje zorgen we dat het fijn recreëren blijft. Daarnaast verbeteren we, waar mogelijk, de natuurwaarden. In beide gebieden werken we met behulp van natuurlijke processen en met een kleinschalige aanpak aan stabiliteit, vitaliteit en een hoge biodiversiteit. Dit levert een sterk systeem op dat de effecten van klimaatverandering aankan.

Maatregelen in de komende tien jaar

  • We beheren het bos op een kleinschalige en natuurvolgende manier: we benutten spontane processen, grijpen geleidelijk in en werken aan gemengd bos met veel inheemse boomsoorten.
  • We planten nieuwe loofbomen en beschermen deze met rasters, zodat de hoeveelheid en diversiteit aan loofboomsoorten toeneemt. 
  • We werken aan bodemontwikkeling en een goede voedingsstoffenbalans. Dit doen we door het inzetten van kleiner materieel, zodat er weinig tot geen spoorvorming en verdichting van de bosbodem is. Daarnaast herstellen we de voedingsstoffen in de bodem door aanplant van specifieke bomen en struiken en doen we onderzoek of extra voedingsstoffen moeten worden toegevoegd.
  • We verkleinen het risico op onbeheersbare natuurbrand door een algemene betere gezondheid van het bos, en het bos in te delen in vakken. We brengen daarbij brandvertragende grenzen aan.
  • We zorgen extra goed voor bomen met een hoge houtkwaliteit. Hiervoor worden bomen met een goede houtkwaliteit structureel bevoordeeld op bomen met een mindere houtkwaliteit. Dat betekent niet dat er geen plaats is voor scheve, dikke, oude bomen of bomen van minder productieve soorten. Die mogen er zeker ook zijn.
  • We herstellen de kwaliteit van oude bossen met eiken en beuken, door het maken van mooie bosranden, open plekken in het bos en behoud van oude bomen.
  • We nemen maatregelen voor zeldzame dier- en plantensoorten, zoals het vliegend hert, blauwvleugelsprinkhaan en zandhagedis. Een voorbeeld daarvan is het verhogen van het aandeel dood hout en oude bomen waarin zij zich kunnen verschuilen en voedsel kunnen vinden.
  • We zorgen voor rust op plekken die belangrijk zijn voor de natuur en mogelijkheden voor recreatie en ontwikkeling in andere gebieden. We bekijken het routenetwerk opnieuw en verkleinen deze in ecologisch belangrijke delen van het bos.
  • We zorgen dat het bos veilig en toegankelijk blijft door regelmatige boomveiligheidscontroles en het snoeien van dood houd. We onderhouden de paden goed, en ook handhaving speelt een belangrijke rol.
  • We behouden belangrijke erfgoedelementen voor de toekomst door het voorkomen van bodemschade en onderhoud van erfgoed zoals grafheuvels. Daarbij speelt informatievoorziening een belangrijke rol.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie