Wilde bermen
Wilde bermen

Door anders te maaien zorgen we dat vogels, insecten en andere dieren plek hebben om te schuilen, verplaatsen, zich voort te planten en voedsel te verzamelen. Dat is goed voor de natuur, insecten en uiteindelijk ook voor de mens.

Minder maaien voor een betere biodiversiteit

Om meer ruimte te bieden aan natuur en verdroging van de bodem te voorkomen, gaat de gemeente anders maaien. Op sommige plekken ziet u straks meer kleur dan voorheen. Ook vallen de hoge grassen op, waar meer kruiden en bloemen de kans krijgen om te groeien.

Het gras blijft iets langer

In het openbaar groen is goed te zien dat de gemeente anders maait. Door het gras een paar centimeter langer te laten groeien, geven we lage bloemen zoals madeliefjes meer kans om te bloeien. Daarnaast kunnen we het uitdrogen van de bodem hierdoor beter tegengaan. Het blijft uiteraard mogelijk om lekker te kunnen recreëren op deze plekken.

Bloemrijke velden maaien we één of twee keer per jaar

In 2021 zijn we gestart met minder maaien van bloem- en kruidenrijke velden. Hierdoor krijgen andere soorten de kans om te groeien. Deze velden worden kleurrijker en hoger. Waar nodig zaaien we extra inheems zaad in dat we het jaar ervoor zelf geoogst hebben.

Als deze stukken uitgebloeid zijn laten we dit gedeeltelijk staan. Hierdoor zorgen de zaden op natuurlijke wijze dat de velden het jaar erop weer mooi zijn. Daarnaast zijn de zaden voedsel voor vogels.

Uiteraard zorgen we ervoor dat uitzichthoeken gemaaid worden zodat dit geen belemmering vormt voor de verkeersveiligheid.

Het overwinteren van dieren en insecten

In de winter zijn deze bloem- en kruidenrijke plekken belangrijk voor het overwinteren van verschillende vogels, insecten, zoals vlinders en andere dieren. Op sommige plekken is straks dus meer ruimte voor weelderige bloei dan op andere plekken.

Minder maaien is goed voor de biodiversiteit

In een strak gemaaid gazon ontbreken de kruiden en bloemen die onmisbaar zijn voor bijen en andere insecten. Te weinig nectar betekent minder insecten, minder bestuiving en minder voedsel voor andere dieren.Geen plek om eitjes te leggen en om te overwinteren betekent dat we het jaar erop weer minder soorten terug zien.  Maar als er veel soorten zijn, is er een hoge biodiversiteit en dat betekent een gezond natuurlijk milieu. Ontbreekt die, dan heeft het ook gevolgen voor ons als mens, denk aan afnemende voedselproductie en meer overlast van soorten, zoals de eikenprocessierups. Daarnaast is minder maaien goed voor het klimaat en een gezonde bodem. Bij warme periodes hebben we hier profijt van. De grond droogt minder snel uit, waardoor beplanting gezond blijft en er geen tot minder van ons schaarse water gegeven hoeft te worden.  

Wilde bermen langs de kant van de weg
Wilde bermen langs de kant van de weg Fotograaf : Rien Hokken

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie