Bijzondere bijstand voor onverwachte kosten

Soms heeft u extra kosten door nieuwe situaties in uw leven die niet vaak voorkomen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden. Of omdat u een advocaat nodig heeft. Kunt u deze kosten niet zelf betalen met uw inkomen of vermogen? Dan kunt u misschien ‘bijzondere bijstand’ krijgen.

Lees meer

Het beste is om bijzondere bijstand aan te vragen voordat u de extra kosten maakt. Heeft u de extra kosten al gemaakt? Dan kunt u binnen 31 dagen (na de datum die op de factuur staat) de bijzondere bijstand aanvragen.

Maak een afspraak met ons als u bijzondere bijstand wilt aanvragen. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op maandag tot en met vrijdag tussen 08.45 en 12.30 uur.

Dat kan op 2 manieren:

  • U maakt online een afspraak. Als u de afspraak maakt, ziet u ook staan wat u meeneemt naar het gesprek.
  • U belt naar: 14 055. U krijgt te horen wat u meeneemt naar het gesprek.

Bijzondere bijstand voor:

  • Bewind, curatele en mentorschap
  • eigen bijdrage rechtsbijstand of griffiekosten

kunt u alleen online aanvragen via de knop bovenaan.

Ouders moeten bijdragen in het levensonderhoud van de jongmeerderjarige van 18 tot 21 jaar. De bijzondere bijstand is alleen mogelijk voor noodzakelijke kosten indien de middelen van de ouders niet toereikend zijn of indien er sprake is van een verstoorde relatie met de ouders. Om te kunnen beoordelen of dit zo is vragen wij u het inlichtingenformulier (pdf, 89.6 kB) in te vullen.

Stuur het inlichtingenformulier mee met de vraag in het aanvraagformulier.  

Bijzondere bijstand is heel persoonlijk. We onderzoeken uw persoonlijke en financiële situatie om te kijken of u recht heeft op bijzondere bijstand. Daarbij kijken we naar uw inkomen en vermogen, zoals uw huis, auto of spaargeld. Met een hoger inkomen kan het zijn dat u niet voor alle extra kosten bijzondere bijstand krijgt.

Uw Reactie
Uw Reactie