Schuldhulpverlening ondernemers (SHVO)

U bent ondernemer en uw schulden hebben een dergelijke omvang gekregen dat u er niet meer zonder hulp uit kunt komen. Schuldhulpverlening (schuldregeling, schuldsanering of WSNP) kan nodig zijn.

Lees meer

Voor alle (ex) ondernemers heeft de gemeente Apeldoorn geregeld dat u een verzoek om hulp kunt doen bij de aangesloten bedrijven.  

U bent verplicht volledig mee te werken aan het traject. Dit betekent dat u:

  1. juiste en volledige informatie die van belang is voor het traject direct dient te verstrekken;
  2. op tijd op afspraken verschijnt; en
  3. verdere afspraken volledig nakomt.  

Indien aan u een bedrijfskapitaal wordt toegekend in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), kunnen de kosten van het schuldhulpverleningstraject gedeeltelijk of volledig worden meegefinancierd in het bedrijfskapitaal.

Uw Reactie
Uw Reactie