Huishoudelijk afval

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic en restafval. Dit heet huishoudelijk afval. In de gemeente Apeldoorn zamelt Circulus dit afval gescheiden in.

Lees meer

Circulus haalt uw huishoudelijk afval gescheiden op. Dat gebeurt via minicontainers aan huis en via de gezamenlijke containers in uw buurt. De andere afvalstromen zoals PMD (verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken), papier en karton en GFT (groente, fruit en tuinafval) zijn gratis.

Voor het restafval betaalt u per keer dat u de ondergrondse restafvalcontainer in uw buurt gebruikt of uw minicontainer aan de weg zet voor leging. Met goed afval scheiden bespaart u dus geld en helpt u ook nog mee aan een betere wereld. Meer informatie over het scheiden van afval en het inleveren vindt u op de website van Circulus  of in de Circulus app.

Soms lukt het niet om zelf uw afval weg te brengen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte. Komt u er zelf niet uit, dan zoeken we graag samen met u naar de beste oplossing. Bel hiervoor het telefoonnummer 14 055 en vraag naar een medewerker van de Recycleservice.

Voor het inzamelen van afval betaalt u afvalstoffenheffing. Tribuut stuurt namens de gemeente alle huishoudens in Apeldoorn jaarlijks de aanslag gemeentebelastingen. Deze bestaat uit twee delen: vaste kosten en een bijdrage per keer dat u afval aanbiedt.

Voor iedere keer dat u uw minicontainer laat legen of de ondergrondse container gebruikt, betaalt u hiervoor. 

U heeft hogere kosten als u vaker restafval aanbiedt. U bespaart dus geld wanneer u uw afval scheidt. De andere soorten afval zijn gratis.

Andere dingen zoals meubels, elektronica en grof vuil, kunt u naar één van de Recyclepleinen brengen. De meeste stromen zijn gratis tot 400 kilo per jaar. Kijk op www.circulus.nl of de Circulus app voor meer informatie, de locaties en openingstijden.

Tarieven restafval ondergrondse container

Grote inworpopening: € 1,50

Kleine inworpopening: € 0,75

Let op: niet iedere ondergrondse container is voorzien van een 30-liter-opening.

Tarief rolcontainer voor restafval aan huis

Het aanbieden van een rolcontainer voor restafval aan huis (van 140 liter) kost per lediging: € 7,75

Medisch afval

Mensen die veel medisch afval hebben zoals materialen bij incontinentie, stoma of een nierdialyse, kunnen soms een bijdrage in de kosten krijgen.

Let op: als u gebruik maakt van de ondergrondse luiercontainer, komt u voor incontinentiemateriaal niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het gebruik van de luiercontainer is namelijk gratis.

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding Afvalstoffenheffing?

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen? Kunt u moeilijk leven van uw inkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële omstandigheden. Tribuut voert de regeling uit voor de gemeente Apeldoorn en kan uw vragen beantwoorden. Kijk voor alle informatie over de kwijtscheldingsregeling op de Tribuutpagina over kwijtschelding

Uw Reactie
Uw Reactie