Huisnummer

Op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de Algemene plaatselijke verordening moeten alle verblijfsobjecten een eigen objectnummer (huisnummer) hebben. U mag u niet zelf een huisnummer toekennen aan uw woning of bedrijfsruimte. Dit mag alleen de gemeente doen. U bent na toekenning verplicht een vanaf de openbare weg goed zichtbaar huisnummer(bord) aan te brengen.

 
Voorwaarden  Een huisnummer kan alleen aangevraagd worden voor bepaalde situaties
Duur  
Kosten  
Lees meer

Een huisnummer vraagt u aan in een van onderstaande situaties. Het toekennen van een huisnummer is in alle gevallen onderdeel van de vermelde procedure.

  • In geval van nieuwbouw van een woning of bedrijfsruimte heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • In geval van splitsing of samenvoeging van een woning en/of bedrijfsruimte is mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit moet onderzocht worden. U kunt voor meer informatie een afspraak maken bij het Omgevingsloket
  • Staat vast dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u dit laten weten via een terugmelding op de BAG.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 055.

Uw Reactie
Uw Reactie