Bodemonderzoek

Wanneer u wilt bouwen of een perceel wilt kopen kan het noodzakelijk zijn een bodemonderzoek uit te laten voeren. Met een bodemonderzoek laat u de kwaliteit van de bodem onderzoeken. U hebt (eventueel) een bodemonderzoek nodig als u een perceel wilt (ver)kopen, als u als bedrijf een milieuvergunning aanvraagt of melding indient en de bodemkwaliteit moet laten onderzoeken of als u een omgevingsvergunning of wijziging van een bestemmingsplan aanvraagt.

Lees meer

Voor de uitvoering van een bodemonderzoek schakelt u een milieukundig advies- of ingenieursbureau in. Op de website van Bodemplus staan erkende bedrijven die bodemonderzoeken uitvoeren. Een bodemonderzoek wordt vooraf gegaan door een vooronderzoek. Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek bepaalt het ingenieurs- of adviesbureau de onderzoeksstrategie.

Ondergrondse (olie-)tanks die u niet meer gebruikt en niet zijn gesaneerd, moet u geheel (laten) verwijderen. U bent verplicht deze tanks ook bij de gemeente te melden. Na de melding bij de gemeente moet de eigenaar de ondergrondse tank laten verwijderen door een Kiwa erkend saneringsbedrijf.

Voorafgaand aan de tanksanering doet het tanksaneringsbedrijf bodemonderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van lekkage. Het tanksaneringsbedrijf moet de gemeente Apeldoorn ten minste 10 dagen voor het begin van de werkzaamheden op de hoogte stellen.

Uw Reactie
Uw Reactie