Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?

Asbestmateriaal hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. U leest hier hoe u onderzoekt of asbest aanwezig is. En of de asbest weg moet en wie dat moet doen.

Lees meer

Als u wil weten of ergens asbest in zit en of u dit moet (laten) verwijderen, neemt u de volgende stappen:

Stap 1: Asbest vaststellen

De eerste stap is vaststellen of er echt asbest in het materiaal zit.

Waar kan asbest in zitten?

Hoe herken ik asbest?

Stap 2: Asbest verwijderen

Weet u na stap 1 dat ergens asbest in zit? Dan is het de vraag of het weg moet. Soms kan het blijven zitten.

Asbestdaken weg

Asbestdaken, bijvoorbeeld op uw huis, schuur of bedrijfspand, kunt u het best verwijderen. Waarschijnlijk zullen vanaf 2024 asbestdaken verboden worden.  

Ander asbestmateriaal hoeft niet altijd weg

Het is verboden asbest te bewerken, dus tijdens een verbouwing of renovatie mag u asbestonderdelen niet bewerken. Boren in een asbestpijp of –vensterbank is dus niet toegestaan.

Als uw asbestmateriaal wél beschadigd is, is de situatie misschien niet meer veilig. Ga door naar stap 3 om te bepalen wie dit moet uitzoeken.

Stap 3: Vaststellen eigenaar asbesthoudend materiaal

Weet u na stap 2 dat het asbestmateriaal weg moet? Dan volgt de vraag wie daar verantwoordelijk voor is.

Als u de eigenaar bent

Bent u de eigenaar van het asbesthoudend materiaal? Dan moet u ervoor zorgen dat dat de situatie veilig is.

Gaat het bij u alleen om een asbestdak? Dan is de volgende stap bepalen of u uw asbestdak zelf mag verwijderen. Meestal moet u dit laten doen. Ga door stap 4.

Renoveren of slopen: asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw renoveren of slopen? Dan moet vooraf een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf vaststellen of asbest aanwezig is.

Na een asbestinventarisatie krijgt u een inventarisatierapport. Daarin staat of de situatie veilig is en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen.

Asbest aanwezig, maar situatie veilig

Soms is er wel asbest aanwezig in een gebouw, maar is de situatie niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan kan het blijven zitten. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de situatie ook in de toekomst veilig is.

Ook veilig in de toekomst: asbestbeheersplan

Om er voor te zorgen dat mensen ook in de toekomst het asbest niet gaan bewerken moet u een asbestbeheersplan opstellen. Hierin staat waar asbest in het gebouw zit en wat wel en niet in deze ruimte mag.

Als blijkt dat asbest weg moet

Blijkt uit de asbestinventarisatie dat het asbestmateriaal gevaarlijk is voor de gezondheid? Dan moet het weg. Meestal moet u dat laten doen. Lees verder bij stap 4.

Als u niet de eigenaar bent

Denkt u dat ergens asbest in zit, maar bent u niet zelf de eigenaar van het materiaal? Bepaal dan wie de eigenaar is en neem daar contact mee op.

Bijvoorbeeld:

 • Asbestmateriaal in of aan een gebouw Benader de eigenaar van dat gebouw. Zoals uw werkgever, buren, woningbouwvereniging of huisbaas.
 • Asbestafval in een tuin of op een terrein Neem contact op met de eigenaar van de grond waar het afval ligt. Misschien zijn dat uw buren. Of misschien is een bedrijf eigenaar van die grond.
 • Asbest in de omgeving Asbest kan op de openbare weg liggen door bijvoorbeeld brand of storm. Geef dit door aan uw gemeente. Doe bijvoorbeeld een melding openbare ruimte.

Asbest op het werk

Komt u in uw werk asbest tegen? Meld dit dan bij uw werkgever. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt voor alle werkplekken, van bouwplaats tot kantoorpand.

Asbest op school

Op de asbestkaart ‘scholen’ van de website Atlasleefomgeving vindt u een overzicht van asbest in schoolgebouwen. Staat uw school er niet bij? En is uw school voor 1994 gebouwd? Vraag dan bij het schoolbestuur of de gemeente na of er asbest in het gebouw zit. Bij Kenniscentrum InfoMil leest u meer over asbest in schoolgebouwen.

Als de eigenaar gaat veranderen

Er zijn geen speciale regels over asbest bij de koop of verkoop van onroerend goed, zoals een huis of bedrijfsgebouw. Het is goed als koper en verkoper afspreken:

 • dat de koper het huis onderzoekt op asbest en dat hij daar een bedrijf voor mag inschakelen;
 • als de koper de asbestinventarisatie door een bedrijf laat doen: of en hoe u de rekening verdeelt;
 • als asbest moet worden verwijderd: of en hoe beide partijen de rekening van de sanering verdelen.

Hou er bij de koop van een huis rekening mee dat asbestdaken misschien per 2024 verboden zijn.

Stap 4: Asbest (laten) verwijderen

In sommige gevallen mag u zelf asbest verwijderen, in andere gevallen moet een gecertificeerd bedrijf dit doen.

Zelf asbestmateriaal verwijderen

In deze gevallen mag u zelf een asbestdak verwijderen:

 • uw dak is kleiner dan 35 m2;
 • er liggen geen dakleien op uw dak;
 • het dakbeschot bevat geen asbest;
 • als het niet gevaarlijk is om het dak zelf te verwijderen (bijvoorbeeld omdat u het niet hoeft te breken en dus geen vezels inademt);
 • als u voldoet aan de voorwaarden van de gemeente;
 • als het gaat om asbestmateriaal in uw woning (niet bedrijfsmatig).

Kunt u niet aan het bovenstaande voldoen, dan mag u niet zelf asbest verwijderen. Dit dient u dan door een gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren.

In het algemeen

Als u zelf asbestmateriaal wilt verwijderen, moet u zich aan de voorwaarden houden. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat u een sloopmelding doet om uw gemeente te informeren.

Milieu Centraal geeft gratis advies op maat bij asbest en heeft handige tips voor het zelf verwijderen van asbest.

U kunt uw asbestafval als particulier brengen naar het recycleplein van Circulus.

Asbestmateriaal laten verwijderen

U moet een gecertificeerd asbestbedrijf inschakelen als:

 • uw dak groter is dan 35 m2;
 • er dakleien liggen op uw dak;
 • het asbesthoudend dakbeschot vastgespijkerd is;
 • het gevaarlijk is om het dak zelf te verwijderen (bijvoorbeeld omdat u het moet breken);
 • het om asbestmateriaal gaat in het pand of in materiaal van uw bedrijf;
 • u een gecertificeerd asbestbedrijf moet inschakelen omdat u al weet dat u zich bij het verwijderen niet aan de voorwaarden kan houden.

Gecertificeerd asbestbedrijf vinden

Op de website van Stichting Ascert vindt u een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf bij u in de buurt.

Sloopmelding bij verwijderen asbest

Als u asbest verwijdert uit een gebouw is een sloopmelding nodig. Zowel particulieren als bedrijven moeten een sloopmelding indienen. Bij het laten verwijderen van asbest door een bedrijf dient altijd een asbestinventarisatierapport bij de sloopmelding gevoegd te worden.

Het indienen van een sloopmelding kan via het Omgevingsloket Online (OLO). Een sloopmelding dient tenminste 4 weken voor de start van de sloopwerkzaamheden ingediend te worden bij de gemeente.

De kosten komen voor rekening van de eigenaar van het asbestmateriaal.

Uw Reactie
Uw Reactie