Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang maar werkt u niet? Dan kunt u soms van de gemeente een vergoeding voor kinderopvang krijgen.

 
Benodigd Ingevuld aanvraagformulier.
Lees meer

U kunt alleen een vergoeding krijgen als:

 • Een van de volgende situaties op u van toepassing is:
  - U heeft inkomen uit werk. En u heeft nog een bijstandsuitkering.
  - U krijgt een bijstandsuitkering. Ook werkt u mee om weer aan het werk te komen.
  - U bent jonger dan 18 jaar. U gaat naar school of volgt een opleiding. En u heeft recht op een bijstandsuitkering.
  - U staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling. U heeft geen inkomen uit werk.
  - U heeft een sociaal-medische indicatie (SMI). In uw situatie gelden extra voorwaarden.
 • Uw kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaat. Voor andere vormen van kinderopvang kunt u geen vergoeding krijgen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld: peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang of oppas door een bekende.
 • De kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat.

Heeft u een sociaal-medische indicatie (SMI)?

Dan kunt u alleen een vergoeding krijgen als u ook aan deze voorwaarden voldoet:

 • Uw netto inkomen per maand is minder dan 125% van de bijstandsnorm in uw situatie. Het gaat om het totale netto inkomen van uw gezin.
 • U heeft een sociaal-medische indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gekregen. Het CJG kan u uitnodigen voor een indicatiegesprek.

U krijgt als vergoeding de maximale bedragen per uur die de Rijksoverheid vaststelt. U leest hier meer over onder het kopje ‘Hoe hoog is de vergoeding voor kinderopvang?’ U krijgt de vergoeding voor maximaal 30 uur per week voor maximaal 3 maanden. Eventueel is een verlenging van 3 maanden mogelijk.

U vult het aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang (pdf, 152 kB) in en stuur het naar ons met de post of naar bijzonderebijstand@apeldoorn.nl. Let op dat u ook de bijlagen meestuurt. Welke dat zijn, leest u op het aanvraagformulier.

Wilt u in aanmerking komen voor een sociaal-medische indicatie? Vul dan het aanvraagformulier voor ouders met een sociaal-medische indicatie (pdf, 130 kB) in via bovenstaande knop en stuur het naar ons met de post of naar bijzonderebijstand@apeldoorn.nl. Let op dat u ook de bijlagen meestuurt. Welke dat zijn, leest u op het aanvraagformulier.

U krijgt een maximaal bedrag per uur kinderopvang. De maximale bedragen per uur zijn in 2023:

 • € 9,12 voor een kinderdagverblijf
 • € 7,85 voor buitenschoolse opvang
 • € 6,85 voor opvang door een gastouder.

Als uw kinderopvang meer kost dan de vergoeding, betaalt u zelf de extra kosten.

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u misschien tijdelijk een extra vergoeding

Uw Reactie
Uw Reactie