Extra maatregelen nodig door grote drukte Royal Light Festival

Vanwege grote drukte bij het Royal Light Festival zijn met het oog op de verkeersveiligheid voor de komende drie avonden extra maatregelen nodig. De eindtijd van het festival wordt vervroegd van 23.30 uur naar 22.00. Er worden maximaal nog 1000 bezoekers per uur toegelaten, met een maximum van 3000 voor de hele avond. Op de Loolaan wordt ter hoogte van de verlichte blauwe poort een rijbaan deels afgesloten en wordt de snelheid tijdelijk verlaagd naar 30 kilometer.

De eerste twee dagen van het Royal Light Festival hebben op een aantal momenten en plekken meer bezoekers getrokken dan vooraf verwacht. Met name rondom het lichtkunstwerk op de Loolaan leidde dit tot grote drukte en daarmee tot onveilige verkeerssituaties.

Eén avond afgesloten

Tijdens de openingsavond was de Loolaan afgesloten voor verkeer. Maar ook op de tweede avond was er opnieuw grote drukte, met name rond dit kunstwerk. Sommige bezoekers liepen de weg op en maakten foto’s zonder op het verkeer te letten. Daardoor werd het onveilig. De Loolaan afsluiten heeft grote gevolgen voor de doorstroming van het verkeer in Apeldoorn, voor het openbaar vervoer, de hulpdiensten, aanliggende ondernemers en aanwonenden. Daarom doen we dat alleen bij wijze van hoge uitzondering. Om die reden is er nu besloten andere, extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Maatregelen

Er wordt op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 18.00 tot 22.00 uur één rijbaan gedeeltelijk afgesloten, ter hoogte van de Piet Joubertstraat. Die straat is die avonden niet bereikbaar vanaf de Loolaan. Met inzet van extra verkeerregelaars wordt gezorgd voor een goede doorstroming. Ook beveiligers zullen ter plekke opletten dat mensen niet de weg opgaan. Ook wordt de snelheid op dat deel van de Loolaan tijdelijk verlaagd van 50 naar 30 kilometer. Als aanvullende voorwaarde hebben we gevraagd het aantal bezoekers en de openingstijden te beperken.

De organisatie informeert de omwonenden.

Uw Reactie
Uw Reactie