Architect: Paul van Olden van VOM

Gezamenlijk plan voor schoolgebouwen van de toekomst

Kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs in fijne en passende gebouwen. De gemeente en de schoolbesturen in Apeldoorn maakten samen een integraal huisvestingsplan voor de schoolgebouwen van de toekomst. Dit was nodig omdat veel schoolgebouwen in Apeldoorn verouderd zijn, terwijl het onderwijs de afgelopen decennia sterk in ontwikkeling is geweest. Het plan benadrukt samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid van scholen, kansengelijkheid, duurzaamheid en inclusief onderwijs. De komende jaren zullen meerdere schoolgebouwen worden vernieuwd, gerenoveerd en aangepast aan de behoeften van leerlingen en de samenleving.

Scholen middelpunt wijk en dorp

Scholen worden steeds meer maatschappelijke middelpunten in de wijken en dorpen. Dit betekent dat het gebouw steeds breder wordt ingezet dan alleen voor onderwijs. Denk aan buitenschoolse activiteiten of voor- en naschoolse opvang, maar ook de school als ontmoetingsplek, oefenruimte of plek voor verenigingen. Het behouden van scholen in de dorpen en een goede spreiding van scholen over de wijken in de stad draagt daar aan bij.  

Onderwijs voor alle kinderen en jongeren

Apeldoorn wil scholen met goed onderwijs voor alle kinderen, zodat ze zich zo vroeg mogelijk én zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het integraal huisvestingsplan streeft naar het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er voorzieningen voor speciale doelgroepen in scholen zijn. Bijvoorbeeld voor kleinere groepen leerlingen of voor leerlingen met een beperking. Ook het stimuleren van een gezonde leefstijl en bewegen is een thema in het integrale huisvestingsplan. Door bijvoorbeeld het aanleggen van groene schoolpleinen en het verbeteren van gymzalen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Nieuwbouw gebeurt zoveel mogelijk energieneutraal, met duurzame materialen en zorg voor een gezond binnenklimaat. Ook bestaande schoolgebouwen worden de komende jaren verduurzaamd.  

Uitdagingen

Bouwen in Nederland is er niet makkelijker op geworden. Stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt, bijvoorbeeld, zorgen ook in Apeldoorn voor de nodige uitdagingen. Het integraal huisvestingsplan brengt met zich mee dat de komende jaren een aantal scholen in het voortgezet en primair onderwijs zullen samengaan. En ook dat vraagt om aandacht en goede oplossingen. De gemeente en de schoolbesturen hebben er vertrouwen in dat ze die samen zullen vinden.

Planning

Het integraal huisvestingsplan beslaat een periode van 16 jaar. Globaal is een planning gemaakt wanneer welke school aan de beurt komt voor nieuwbouw, renovatie of specifieke maatregelen om aan de behoeften te voldoen. De gemeente en schoolbesturen bespreken het plan jaarlijks. Er wordt dan gekeken hoe het gaat met de lopende projecten en welke projecten het komende jaar worden opgepakt.

Uw Reactie
Uw Reactie