Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Nieuw instrument voor beoordelen ruimtelijke plannen

Apeldoorn is volop in ontwikkeling met ambitieuze doelen voor 2040, zoals vastgesteld in de omgevingsvisie. Naast grootschalige gebiedsontwikkelingen zijn er ook andere plannen die bijdragen aan de toekomst van Apeldoorn. Om te beoordelen of nieuwe plannen bijdragen en kansrijk zijn, hebben we een wegingsmodel opgesteld. Zo voorkomen we dat we teveel ambities stapelen en niet tot uitvoering komen. Hiermee is rekening gehouden in deze aanpak.

Initiatiefnemers hebben verschillende mogelijkheden om met hun plannen een maatschappelijke bijdrage te leveren. Wanneer een plan positief wordt beoordeeld, ontvangt de initiatiefnemer een principeakkoord van de gemeente. Hiermee kunnen ze vervolgstappen zetten en het benodigde proces opstarten. Dit wegingsmodel is uitgewerkt voor zowel de stad, de dorpen alsook voor het buitengebied.

Peter Messerschmidt - Wethouder Volkshuisvesting, Cultuur en Ruimtelijke Ordening
“Hopelijk inspireert dit kader initiatiefnemers voor mooie toekomstplannen, met een levensvatbare economische basis voor ondernemers die een ander pad kiezen dan de voortzetting van hun huidige bedrijf.”

Geef uw mening over ons nieuwe beleid

We nodigen u uit om uw mening te geven over dit nieuwe instrument voor ruimtelijke plannen in buitengebied, stad en dorp. U kunt dit beleid bekijken via onderstaande links. We waarderen uw mening en u kunt reageren tot 4 augustus 2023. Dat kunt u digitaal, mondeling of schriftelijk doen.

Concept beleidsstuk Wegingsmodel ruimtelijke initiatieven Buitengebied

Uw Reactie
Uw Reactie