De rol van Apeldoorn binnen Europa

De Europese Unie is een belangrijke speler om de Apeldoornse ambities te realiseren. Apeldoorn en ‘Europa’ zetten allebei in op een schone toekomst waarin economie en ecologie in balans zijn. Wij vinden elkaar onder meer op de thema’s energie, circulaire economie en klimaat.

Apeldoorn in Europa

Door samen op te trekken met bedrijven, organisaties en bewoners uit Apeldoorn, de regio en andere Europese steden en regio’s, kunnen innovatieve projecten worden gestart met behulp van Europese middelen en worden nieuwe contacten gelegd en kennis uitgewisseld. Zo komt ons gezamenlijke doel weer een stap dichterbij.

Om dit resultaat te kunnen behalen is de gemeente Apeldoorn vertegenwoordigd in Brussel en participeert Apeldoorn in Europese netwerken. Ook neemt Apeldoorn deel aan evenementen om kennis te delen en samenwerking op te zoeken. Onder de vlag van de Regio Stedendriehoek profileert Apeldoorn zich op het Europese toneel.  

De gemeente Apeldoorn zet actief in op het ontwikkelen en uitvoeren van Europese projecten. Dit doen wij in samenwerking met de Regio Stedendriehoek, waarbij wij streven naar een schone toekomst waarin economie en ecologie hand in hand gaan. De Apeldoornse Regio Stedendriehoek-focus bestaat uit de volgende prioriteiten:

  • Energietransitie
  • Circulaire Economie
  • Klimaatverandering

We verbinden deze prioriteiten aan gemeentelijke opgaven zoals een binnenstad zonder emissies, het verduurzamen van (gemeentelijk) vastgoed en Apeldoorn Energieneutraal. Onze primaire focus ligt op de Regio Stedendriehoek thema’s: we pakken kansen op andere beleidsterreinen op indien specifieke kansen zich aandienen. 

Veel water op het wegdek door regenval
Veel water op het wegdek door regenval
GFT afval
GFT afval
Zonnepanelen worden gelegd op daken
Zonnepanelen worden gelegd op daken

Europa draait om samenwerking

Op regionale schaal werkt Apeldoorn samen met partners uit de Regio Stedendriehoek en de Veluwe. Om massa te creëren in Europa profileert Apeldoorn zich breed. Van de Veluwe tot aan de Regio Stedendriehoek. De sterke partners uit de Regio Stedendriehoek en de term Regio Stedendriehoek wekken veel interesse bij andere steden en regio’s, wat de kans om samen op te trekken in Europese projecten vergroot. Als we de naam Veluwe roepen, dan zijn de thema’s klimaat, natuur en biodiversiteit en toerisme interessante onderwerpen. Om Apeldoorn te profileren en dichtbij het vuur te zitten voor nieuwe Europese kansen en samenwerkingen neemt Apeldoorn samen met partners uit de Regio Stedendriehoek en Veluwe deel aan de Europese netwerken ERRIN (o.a. energie), ACR+ (circulaire economie) en Climate KIC (klimaatadaptatie) en Europarc

Waarmee kan de gemeente helpen?

Het public affairsteam van Apeldoorn is goed op de hoogte van Europese programma’s zoals Interreg NWE/Europe, EFRO. LIFE+ en HorizonEurope. We kunnen meedenken bij het vinden van de juiste richting voor uw projectidee. Ook kan de gemeente zijn Europese netwerken en contacten in de regio inzetten indien u op zoek bent naar samenwerkingspartners. Indien u de gemeente Apeldoorn als relevante en geschikte partner ziet binnen uw Europese projectidee, kan het team u helpen de juiste collega van de betreffende beleidsafdeling te vinden om mogelijke samenwerking te verkennen.
Daarnaast kunt u, als u een MKB ondernemer bent, gebruik maken van de diensten van Oost NL. De activiteiten van Oost NL variëren van het informeren van het MKB over EU programma’s tot het tegenlezen van projectvoorstellen en het scannen, verkennen en ontwikkelen van consortia.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer weten over de Apeldoornse Europese activiteiten, neem dan contact op.

E-mail: projectsubsidie@apeldoorn.nl   

Uw Reactie
Uw Reactie