De rol van Apeldoorn binnen Europa

De Europese Unie is een belangrijke speler om de Apeldoornse ambities te realiseren. Apeldoorn en ‘Europa’ zetten allebei in op een schone toekomst waarin economie en ecologie in balans zijn. Wij vinden elkaar onder meer op de thema’s energie, circulaire economie en klimaat.

Apeldoorn in Europa

Apeldoorn in Europa

Door samen op te trekken met bedrijven, organisaties en bewoners uit Apeldoorn, de regio en andere Europese steden en regio’s, kunnen innovatieve projecten worden gestart met behulp van Europese middelen en worden nieuwe contacten gelegd en kennis uitgewisseld. Zo komt ons gezamenlijke doel weer een stap dichterbij.

Uw Reactie
Uw Reactie