Meedoen

Alle producten onder Meedoen

Subsidieregeling bij de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Met deze regeling kunnen organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee ze volwassen, niet-inburgeringsplichtige inwoners ondersteunen die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze activiteiten vinden plaats in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

Vrijwilligersverzekering

Bijna 40% van alle Apeldoorners doet vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Apeldoorn een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in de gemeente Apeldoorn zijn automatisch verzekerd.

Vrijwilligerswerk

Wilt u zich graag vrijwillig voor een ander inzetten? Dan zijn er in Apeldoorn verschillende mogelijkheden

Subsidie gezond leven in Apeldoorn

Op deze pagina vindt u informatie over de Subsidie gezond leven in Apeldoorn (Subsidieregeling Stimuleringsbudget Lokaal Preventieakkoord).

Uw Reactie
Uw Reactie