Akte inleveren en laten registreren

Wanneer een gebeurtenis in het buitenland heeft plaatsgevonden waar een akte van is gemaakt, dan kunt u deze laten registeren in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP). De akten moeten vaak eerst vertaald of gelegaliseerd worden.

 
Meenemen
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Originele buitenlandse documenten die voldoen aan de voorwaarden.
Kosten Geen
Lees meer

  • Uw akte moet in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal zijn. U kunt uw akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.
  • Uw akte moet de goede legalisatie of apostille hebben. Via de website Nederland Wereldwijd kunt u zien wat u hiervoor moet doen.

De volgende akten kunt u laten registreren in de BRP:

  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap
  • Echtscheidingsakte
  • Overlijdensakte

Maak online een afspraak om de akte(n) te laten registreren. 

De documenten die u inlevert worden beoordeeld door de gemeente en indien nodig opgestuurd naar de IND voor verdere controle. U krijgt binnen 4 weken schriftelijk bericht of u uw documenten weer kan ophalen. Hiervoor kunt u dan online een afspraak maken.

Neem uw bewijs van ingeleverde documenten en een geldig identiteitsbewijs mee naar deze afspraak. Akten moeten persoonlijk worden opgehaald.

Uw Reactie
Uw Reactie