Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U zoekt zelf naar een geschikte hulpverlener of naar een passend hulpmiddel. Ook maakt u zelf afspraken met deze hulpverlener(s) of leverancier.

Lees meer

U kunt zelf een hulpmiddel uitkiezen dat bij u past. U kunt zelf iemand die u kent betalen met het pgb voor ondersteuning die u van hem of haar krijgt. En u spreekt zelf af op welke momenten u ondersteuning krijgt. U kunt meer zelf bepalen met een pgb. Wilt u weten of een pgb bij u past? Op de website van Per Saldo vindt u meer informatie over PGB. Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

U voldoet aan een aantal voorwaarden:

 • U kunt uitleggen waarom u vindt dat een pgb passend voor u is
 • Wij kijken of u alle zaken rondom een pgb zelf kunt regelen. Dit noemen wij regie voeren (pdf, 82 kB).
 • U houdt zich aan de regels bij een pgb.

Bij bijna alle ondersteuning en hulpmiddelen kunt u kiezen voor een pgb. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste regels bij een pgb zijn. Het zijn er best veel. Heeft u er nog vragen over? Of twijfelt u hoe en waarvoor u uw pgb kunt gebruiken? Bel of mail ons dan gerust. Wij geven u graag advies over het pgb.

Wat kunt u betalen met een pgb?

In de beleidsregels staat wat u wel en niet mag betalen met het pgb. Een aantal algemene regels:

 • U gebruikt het pgb alleen voor ondersteuning die wij u toekennen. U krijgt altijd een brief van ons waarin staat welke ondersteuning dat is. U mag het pgb niet gebruiken voor andere ondersteuning waar wij geen goedkeuring voor hebben gegeven.
 • U mag het pgb alleen uitbetalen aan hulpverleners die bij ons bekend zijn. Verandert u van hulpverlener, dan meldt u dit eerst bij ons. 
 • U mag het pgb niet gebruiken om iemand te betalen die uw pgb-administratie doet.
 • U mag het pgb niet gebruiken voor dagelijkse ondersteuning. Met dagelijkse ondersteuning bedoelen we hulp aan gezinsleden en huisgenoten. Bijvoorbeeld helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen, kinderen aankleden en naar school brengen. Als iemand ziek is, is het normaal dat anderen een aantal taken overnemen.

Moet u een eigen bijdrage betalen bij een pgb?

Ja, als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt vast  wat u aan eigen bijdrage moet betalen. Meer informatie leest u op de pagina eigen bijdrage.
Wat zijn de regels voor een eenmalig pgb bij een hulpmiddel?

 • Uw pgb is maximaal het bedrag waarvoor wij het hulpmiddel kunnen kopen bij onze leverancier. Wilt u een duurder hulpmiddel? Dan betaalt u zelf het verschil.
 • U koopt een hulpmiddel dat technisch geschikt is om 7 jaar te gebruiken. Wilt u het hulpmiddel eerder vervangen? Heeft u het hulpmiddel niet meer nodig? Of is het hulpmiddel binnen 7 jaar niet meer passend? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket. 
 • U bent eigenaar van het hulpmiddel. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor onderhoud en reparaties als dat nodig is. Heeft u een elektrisch vervoermiddel of een vervoermiddel met een motor gekocht? Dan sluit u ook een WA-verzekering af. U krijgt een bedrag voor onderhoud en reparaties en de kosten voor de WA-verzekering. Dit bedrag staat voor u klaar op onze rekening. Maakt u kosten voor onderhoud of reparaties? Vraag dan eerst wat dit gaat kosten. Is het bedrag lager dan 10% van het pgb dat u van ons heeft gehad voor aanschaf van het hulpmiddel. Dan kunt u het onderhoud of reparatie laten uitvoeren. U levert de factuur bij ons in en wij betalen deze. Is het bedrag hoger dan 10%, dan vragen wij u om eerst een offerte in te leveren. Is deze offerte akkoord, dan kan het onderhoud of de reparatie worden uitgevoerd en betalen wij de factuur. Is het bedrag binnen 7 jaar op en heeft u nog facturen? Dan betaalt u deze zelf.

Wat zijn de regels voor een pgb voor ondersteuning door een professionele hulpverlener?

Een professionele hulpverlener werkt bij een organisatie, is zzp’er of freelancer. Dit zijn de regels:

 • Wij vergoeden altijd maximaal 85% van de bedragen die we met onze eigen aanbieders hebben afgesproken. Deze bedragen kunt u opvragen bij de gemeente. Wilt u een hoger bedrag afspreken met uw hulpverlener? Dat kan. U betaalt het verschil dan zelf.
 • U mag geen  vast maandloon betalen. Betaling van de gewerkte uren vindt plaats op declaratiebasis. Op deze manier is duidelijk  wanneer en hoeveel uur uw hulpverlener is geweest. Wij kunnen deze informatie bij u opvragen bij de verantwoording van de besteding.
 • Als u extra uren inkoopt, betaalt u de extra uren zelf.
 • U hoeft geen salarisadministratie bij te houden.

Mag u met uw pgb reiskosten betalen?

U mag uw hulpverlener geen reiskosten betalen. Rekent uw hulpverlener reiskosten? Deze wordt niet apart betaald. Ze maken onderdeel uit van het uurtarief dat u van ons krijgt en dat u aan uw hulpverlener betaalt. Wilt u toch reiskosten uitbetalen, dan betaalt u deze zelf.   

Wat zijn de regels voor een pgb bij mantelzorg?

Een mantelzorger is iemand uit uw directe omgeving of een familielid. We gaan ervan uit dat een mantelzorger kan helpen zonder daarvoor geld  te krijgen. Als een mantelzorger vindt dat de zorg niet vrijwillig is of er geld voor wil hebben, bespreken we dat graag met u. Dit is een aantal algemene regels:

 • U betaalt voor ‘begeleiding’ maximaal € 20,- per uur aan uw mantelzorger van 21 jaar of ouder. In sommige situaties kan de begeleiding door een mantelzorger alleen als er daarnaast ook professionele begeleiding door de gemeente wordt ingezet.
 • U betaalt voor ‘regie op een gestructureerd huishouden’ maximaal € 16,- per uur aan uw mantelzorger van 21 jaar of ouder.
 • Is uw mantelzorger jonger dan 21 jaar dan ontvangt hij of zij een lager uurtarief: u betaalt het wettelijk minimumloon uit.
 • U betaalt voor ‘schoonmaakhulp’ altijd het wettelijk minimumloon, ongeacht de leeftijd van uw mantelzorger.
 • U kunt maximaal 36 uur per week betalen voor de ondersteuning van een mantelzorger. Heeft uw mantelzorger een betaalde baan? Dan gaan die uren van deze 36 uur af.
 • De gewerkte uren worden achteraf, op declaratiebasis uitbetaald
 • Krijgt uw mantelzorger een uitkering en krijgt hij of zij betaald vanuit uw pgb? Dan wordt dit gezien als inkomen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de uitkering.
 • Houdt u een salarisadministratie bij? De SVB kan dit gratis voor u doen.

Wat zijn de regels voor een pgb bij een kortdurend verblijf?

Kortdurend verblijf is logeren buiten uw eigen woning om uw mantelzorger even vrij te geven. Logeert u bij een professionele instelling, dan betaalt u maximaal 85% van het bedrag dat wij met onze aanbieders hebben afgesproken. Logeert u ergens anders, dan betaalt u vanuit het pgb maximaal € 30,- per 24 uur voor een kortdurend verblijf. Als er ook ondersteuning nodig is, betaalt u meer. Soms kunt u ook aan familie of buren betalen. Overleg met ons over de voorwaarden.

Mag u uw pgb gebruiken in het buitenland?

Ja, maar dat mag alleen als u vooraf met ons overlegt. Dit zijn de voorwaarden:

 • U gaat langer dan 6 weken achter elkaar naar het buitenland. U heeft hier ook de ondersteuning nodig die u thuis krijgt en deze ondersteuning kan ook geleverd worden.
 • U geeft vooraf aan het Wmo-loket door dat u naar het buitenland gaat.
 • U gebruikt uw pgb maximaal 13 weken per jaar in het buitenland.
 • U gebruikt uw pgb om ondersteuning in te kopen. U mag geen huishoudelijke hulp inkopen.

Wanneer stopt uw recht op een pgb?

De einddatum staat in onze brief waarin staat welke ondersteuning u krijgt. In sommige situaties stopt uw pgb eerder:

 • Als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.
 • Als u zich niet houdt aan de regels bij een pgb.
 • Als u het pgb voor iets anders gebruikt dan in ons besluit staat. Wij controleren dit regelmatig.
 • Als u zelf vraagt om het pgb te stoppen.
 • Als u vraagt om zorg in natura in plaats van een pgb.
 • Als u langer dan 2 maanden bent opgenomen in een instelling of ziekenhuis.
 • Als u verhuist naar een andere gemeente.
 • Als u geen vast woonadres meer heeft.

Wat als u niet het hele bedrag van uw pgb gebruikt?

De SVB betaalt het bedrag dat overblijft aan het eind van een kalenderjaar aan ons terug.

 • Bij ondersteuning wordt u werkgever van uw hulpverlener. U kunt:
  uw eigen administratie en financiën bijhouden.
 • een pgb-plan maken waarin staat hoe u uw pgb wilt uitgeven. Ook legt u uit wat de hulpverlener voor u gaat doen om de afgesproken resultaten te bereiken. En binnen welke tijd u deze resultaten gaat bereiken;
 • afspraken maken met uw hulpverlener(s) over het werken aan de afgesproken resultaten;
 • een zorgovereenkomst (arbeidsovereenkomst) afsluiten met uw hulpverlener(s);
 • uw hulpverlener(s) aansturen;
 • het laten uitbetalen van de facturen van de hulpverlener(s).

In de handreiking voor toetsing op minimale pgb-vaardigheid (pdf, 75 kB) staat welke kennis en vaardigheden u nodig heeft om te kunnen werken met een pgb.

U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening. Wij maken uw pgb over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw pgb voor ondersteuning. U stuurt de facturen van uw hulpverlener naar de SVB. En de SVB betaalt de factuur voor u. Krijgt u een pgb voor een hulpmiddel? Dat betalen we rechtstreeks aan de leverancier waar u de offerte heeft opgevraagd.

Wij bespreken met u aan welke kwaliteitseisen de ondersteuning of het hulpmiddel moet voldoen. Blijkt de kwaliteit onvoldoende te zijn? Dan kunnen wij besluiten om u geen pgb te geven. Of het pgb dat u al heeft te stoppen. Voorbeelden van kwaliteitseisen:

 • de ondersteuning of het hulpmiddel is goed en veilig;
 • de ondersteuning of het hulpmiddel helpt om het afgesproken resultaat te bereiken;
 • uw hulpverlener werkt volgens een bepaalde standaard, is betrouwbaar en respecteert uw rechten.
Uw Reactie
Uw Reactie