Zorg in natura

Als u een indicatie heeft van de gemeente kunt u soms kiezen voor zorg in natura (ZIN). U hoeft dan zelf geen administratie bij te houden. Wij regelen de ondersteuning of het hulpmiddel en de betaling ervan rechtstreeks met de aanbieder.

Lees meer

U kiest de ondersteuning of het hulpmiddel bij een aanbieder of leverancier wij een contract mee hebben. U kunt zelf contact opnemen met de aanbieder of leverancier van uw keuze. Wij hebben contracten met de volgende aanbieders en leveranciers:

U kunt uw vragen of opmerkingen het beste bespreken met de zorgverlener/medewerker van de aanbieder/leverancier. Samen zoekt u naar een passende oplossing. Komt u er samen niet uit? Vraag dan naar de klachtenprocedure van de aanbieder/leverancier. Laat het ons weten als er iets fout gaat bij u. U kunt dat melden via het Meldpunt Sociaal.

Op de website van zorgregio MIJOV kunt u vinden wat de kosten zijn voor de inzet van Jeugdhulp en Wmo. Deze kosten worden betaald door de gemeente Apeldoorn (m.u.v. de eigen bijdrage).

Heeft u een indicatie voor een rolstoel, vervoer op afroep van deur tot deur of voor hulpmiddelen voor kinderen? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Voor alle andere indicaties vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage via het CAK. Meer informatie lees u op de pagina eigen bijdrage.

Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) in plaats van zorg in natura. Dan kunt u de ondersteuning of het hulpmiddel inkopen bij iemand waar geen contract met de gemeente voor nodig is. U kunt die persoon zelf kiezen. Ook voor een pgb geldt de eigen bijdrage overigens.

Uw Reactie
Uw Reactie