Geef beschermde diersoorten een veilige plek rondom uw huis
Fotograaf: Kees Venenbosch
Geef beschermde diersoorten een veilige plek rondom uw huis

Veel beschermde diersoorten zijn afhankelijk van huizen en gebouwen. Met een aantal aanpassingen kunnen deze dieren veilig overnachten, broeden of schuilen voor gevaren.

Beschermde diersoorten helpen

U kunt op veel manieren bijdragen aan verblijfplekken voor (beschermde) soorten, ook voor soorten die juist afhankelijk zijn van de gebouwen in onze stad. Vaak in combinatie met een groene omgeving. Soorten die afhankelijk zijn onze gebouwen zijn vooral de huismus, gierzwaluw, vleermuis en steenmarter.

Tips

Hoe hou je voldoende broedplaatsen voor vogels nu gebouwen steeds beter geïsoleerd worden?

Ik ga mijn huis verbouwen/renoveren/isoleren/slopen

Als u gaat verbouwen, renoveren, isoleren of op andere wijze ingrijpt in gevels, daken of schoorstenen van uw huis kan het zijn dat u (beschermde) dieren verstoort of doodt. Zelfs zonder het te weten. Dit gaat vooral op voor diersoorten die gebouwen bewonen, waaronder de gierzwaluw, huismus en diverse vleermuizen. Deze diersoorten staan onder druk omdat we door al deze maatregelen ervoor zorgen dat er steeds minder verblijfplekken in onze gebouwen zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door gaten te dichten en spouwen te vullen. Ook onze strakke nieuwbouw biedt weinig ruimte voor dieren. De kans bestaat dat vogels en vleermuizen uit ons straatbeeld verdwijnen en de biodiversiteit achteruit gaat. Om dit te voorkomen zijn ze beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Bij verbouwingen kunt u dan ook met deze wet te maken krijgen.

Vleermuiskast aan een gevel
Vleermuiskast aan een gevel Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Huismus op nestkast
Huismus op nestkast Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Nestkastjes verwerkt in de gevel van een huis
Nestkastjes verwerkt in de gevel van een huis Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Om deze soorten vooruit te helpen en ook de bescherming beter te stroomlijnen heeft de gemeente Apeldoorn een stadsbreed plan gemaakt: het soortenmanagementplan. Op grond daarvan kunt u ook een ontheffing van de wet krijgen.

Als u als inwoner of ondernemer binnen de gemeente Apeldoorn gaat verbouwen met mogelijke negatieve effecten op diersoorten kunt u meeliften op dit plan. In dit plan zijn allerlei maatregelen opgenomen. Zo kunt u door voorzorgsmaatregelen te treffen en nest- of vleermuiskast(en) op te hangen meehelpen aan de bescherming van deze stadsbewoners. Daarbij handelt u volgens de wet natuurbescherming en bespaart u kosten én tijd t.o.v. de reguliere procedure via de Provincie Gelderland.

Uw Reactie
Uw Reactie