Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bezwaar: als u het niet eens bent met een besluit

De gemeente neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, het afwijzen van een bijstandsuitkering of het afwijzen van een subsidie. Bent u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Mijn Apeldoorn

Online indienen

Bezwaar indienen

In gesprek over uw bezwaar

Onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Een beroepschrift indienen

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Tevredenheidonderzoek bezwaarschriften

Agenda bezwarencommissie

Zie ook

Dit product vraag je aan met DigiD

Dit product vraag je aan met Eherkenning