Klacht en bezwaar

Bent u ontevreden over iets wat de gemeente gedaan heeft? Of bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier een klacht of bezwaar indienen. Dat kan online, maak uw keuze.

Alle producten onder Klacht en bezwaar

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Verhuurders en -bemiddelaars moeten zich houden aan de Wet goed verhuurderschap. Houdt uw verhuurder of bemiddelaar zich niet aan deze regels? Dan kunt u dit melden. De gemeente onderzoekt uw melding en kan een waarschuwing of een boete aan de verhuurder of bemiddelaar geven.

Milieuklacht

Op Milieuklacht Gelderland kunt u een milieuklacht indienen. Bijvoorbeeld als u overlast ervaart veroorzaakt door bedrijven of bedrijvigheid. Of als u iets heeft gezien dat niet is zoals het zou moeten zijn volgens de milieuregels in Nederland.

Klacht over hoe u bent behandeld

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat de ambtenaar onvriendelijk was of omdat u te laat of geen reactie van ons heeft ontvangen? Voordat u een klacht indient, raden wij u aan eerst de onderstaande informatie onder de ‘lees meer’ button te lezen.

Bezwaar tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente, bijvoorbeeld over de plek van een laadpaal, het verlenen van een vergunning of het toekennen van een bijstandsuitkering of subsidie? Dan kunt u bezwaar maken.

Niet tijdig beslissen van de gemeente

Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar beslist, kunt u met een dwangsom de gemeente aansporen alsnog een besluit te nemen. Dit doet u via het online formulier of schriftelijk.

Meldingen openbare ruimte

Er is een situatie die u wilt melden bij de gemeente. U wilt dat de gemeente dit weet en er zo mogelijk iets mee doet. Dan doet u een melding.

Uw Reactie
Uw Reactie