Bezwaar tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente, bijvoorbeeld over de plek van een laadpaal, het verlenen van een vergunning of het toekennen van een bijstandsuitkering of subsidie? Dan kunt u bezwaar maken.

 
Wanneer binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit
Nodig
 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • uw (digitale) handtekening.
Lees meer

U kunt uw bezwaar ook per post indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. afdeling Juridische Zaken
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

In uw bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • uw (digitale) handtekening.

Als u bezwaar maakt, krijgt u te maken met een aantal fasen en mogelijkheden:

 1. Gesprek over bezwaar Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, nodigen we u uit voor een gesprek. Een medewerker van de gemeente legt tijdens het gesprek het genomen besluit uit en hoort u aan. Samen zoekt u naar een oplossing. Soms lukt dat. U bent niet verplicht om dit gesprek te voeren.
 2. Onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Heeft een gesprek niets opgeleverd? Dan behandelt de bezwaarschriftencommissie uw bezwaar. De commissie is onafhankelijk en bestaat uit externe deskundigen. U mag tijdens een hoorzitting uw bezwaar mondeling toelichten. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Na de hoorzitting geeft de commissie een advies aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een nieuwe beslissing en laat u schriftelijk weten wat het besluit is. In dit besluit leest u ook het advies van de commissie.

 1. Beroepschrift indienen

Is uw bezwaar afgewezen en bent u het hiermee oneens? Dan kunt u bij de rechtbank Gelderland een beroepschrift indienen. Dit doet u binnen 6 weken na de uitkomst van uw bezwaar. Een beroepschrift indienen kost geld: dit heet griffierecht.

 1. Verzoek voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, wordt de uitvoer van het besluit niet (tijdelijk) uitgesteld. Kunt u de uitspraak over het beroepschrift niet afwachten, omdat een besluit niet ongedaan kan worden gemaakt of omdat uw gezondheid in gevaar is (spoedeisend belang)? Dien dan een verzoek in voor een ‘voorlopige voorziening’. Hiermee kan de rechter de uitvoering van het besluit (tijdelijk) onderbreken. Zoals bouw- of sloopwerkzaamheden of de kap van een boom. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank Gelderland.

Uw Reactie
Uw Reactie