Wat zoekt u:

Bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u te weinig inkomen heeft om van rond te komen. Deze uitkering geeft u een inkomen tot u (weer) betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig heeft. U kunt een uitkering voor uzelf of voor uw gezin aanvragen.

Afspraak maken

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Woont u in Apeldoorn of Epe? U kunt online een afspraak maken. U kiest de afspraak die u het beste uitkomt. Als u de afspraak maakt, ziet u ook staan wat u meeneemt naar het gesprek. Wilt u hulp om een afspraak te maken? Bel dan met (055) 580 200 00.

Wat gebeurt er bij de eerste afspraak?

Een bijstandsuitkering is een aanvulling op uw inkomsten. In het gesprek bespreekt u uw persoonlijke, financiële, woon- en leefsituatie met uw contactpersoon. Uw situatie bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering. Ook bepaalt uw situatie de hoogte van de uitkering.

Deelt u een woning met meerdere volwassenen?

Een woning delen met volwassenen heeft invloed op de soort en hoogte van een uitkering. De relatie die u met elkaar heeft, is belangrijk hierbij. U bespreekt tijdens de eerste afspraak of u kostendeler bent of een gezamenlijke huishouding voert met uw (ex-)partner.

Praktische informatie

Wilt u meer weten over de bijstandsuitkering?

• Kijk op de website van de rijksoverheid voor informatie over de bijstandsnorm.
• Lees meer over een uitkering voor dak- en thuislozen.
• Lees meer over een uitkering voor ondernemers en zelfstandigen.