Strategisch kader

Gemeente Apeldoorn werkt met het ambitiedocument 'Apeldoorn 2040', dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 oktober 2020.

Apeldoorn 2040: stip aan de horizon

In het ambitiedocument Apeldoorn 2040 staan de belangrijkste ontwikkelambities genoemd die het gemeentebestuur ziet voor de stad en de dorpen in de gemeente.

Uw Reactie
Uw Reactie