Meest gestelde vragen zero-emissiezone

Op deze pagina vindt u alle meest gestelde vragen over de zero-emissiezone in Apeldoorn

 • Wat is een zero-emissiezone?
  Een zero-emissiezone is een gebied waar alleen nog zakelijke bestel- en vrachtauto’s (stadslogistiek) op elektriciteit of waterstof mogen rijden. Net als 28 andere grote gemeenten in Nederland stelt Apeldoorn een zero-emissiezone in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord en maakt deel uit van de ‘Visie op Mobiliteit in het Stadspark Apeldoorn’.
 • Waarom gaan we dit als gemeente doen?
  In 2019 is het Klimaatakkoord tot stand gekomen en een van de maatregelen is dat de 40 grootste gemeenten gaan werken aan zero-emissie voor stadslogistiek. Daarnaast hebben we in 2021 ingestemd met een nieuw ontwikkelperspectief voor de binnenstad waarin gewerkt wordt naar de binnenstad als Stadspark. Mobiliteit vormt een belangrijk onderdeel van dit plan. Dit vroeg om een nieuwe visie. De zero-emissiezone sluit aan bij deze visie.
 • Voor wie geldt de zero-emissiezone?
  De zero-emissiezone geldt voor alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen of uitvoeren van diensten en regelmatig in de zero-emissiezone komen.
 • Geldt de zero-emissiezone ook voor particulieren?
  Particulieren die een bestelbus bezitten voor privégebruik krijgen een ontheffing. Vanaf de zomer van 2024 kunnen zij digitaal een ontheffing aanvragen. Zodra dit mogelijk is ontvangen deze mensen van ons een bericht.
 • Waar komt de zero-emissiezone?
  De zero-emissiezone komt binnen de centrumring: Wilhelmina Druckerstraat – Kerklaan/Regentesselaan – Deventerstraat – Quarles van Uffordlaan – Laan van de Mensenrechten. Deze straten zijn overigens nog wel toegankelijk voor andere soorten van vervoer.

 • Wanneer gaat de zero-emissiezone in?
  Vanaf 1 januari 2025 start de invoering van de zero-emissiezone in Apeldoorn in fases. Dit is een grote verandering voor veel ondernemers. Daarom geldt voor een groot deel van de voertuigen die vóór 1 januari 2025 zijn aangeschaft een overgangsregeling. Hierdoor zijn veel van de voertuigen nog steeds toegestaan in de zone.
 • Tot wanneer mag ik de zone in?
  Dit is per voertuig verschillend. Het hangt namelijk af van het type voertuig en de aanschafdatum. Via www.doehetzero.nl/kentekencheck kunt u een kentekencheck doen. Deze check laat u zien tot wanneer u met uw huidige voertuig de zone in komt.
 • Hoe ziet de overgangsregeling er nu uit?
  Hieronder leest u tot wanneer u met verschillende type voertuigen de zero-emissiezone nog in mag:
  • Euro 5 bestelbus tot 2027
  • Euro 6 bestelbus tot 2028
  • Euro 6 bakwagens die op 1-1-2025 maximaal 5 jaar oud zijn tot 2030
  • Euro 6 trekkers die op 1-1-2025 maximaal 8 jaar zijn tot 2030

Let op: als een Euro 6 bakwagen of trekker na 1-1-2025 wordt aangeschaft, komt deze de zone niet in.

 • Heb ik recht op een vrijstelling of ontheffing?
  Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot de zero-emissiezone met uw voertuig, omdat uw voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is en buiten de overgangsregeling valt. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en krijgt u automatisch. Een ontheffing moet u zelf aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U leest hier meer over de verschillende landelijke ontheffingen.
 • Ik woon in de binnenstad, maar werk buiten de stad. Heb ik recht op een ontheffing?
  Bent u particulier en gebruikt u uw voertuig alleen voor particulieren doeleinde? Dan heeft u recht op een ontheffing. Gebruikt u uw voertuig zakelijk? Dan krijgt u geen ontheffing. 
 • Heb ik recht op een ontheffing als er geen vervangend voertuig mogelijk is?
  Er is een ontheffing voor voertuigen waarvoor aantoonbaar geen uitstootvrije variant beschikbaar is. De ontheffing kan straks worden aangevraagd via het landelijk ontheffingenloket.
 • Kan ik nu al ontheffing aanvragen?

  Nee. Ontheffingen aanvragen gaat via het landelijk loket. Waarschijnlijk kunt u in het laatste kwartaal van 2024 ontheffingen aanvragen. Wanneer dit mogelijk is, ontvangt u hierover een bericht van ons.

 • Wat doet de gemeente Apeldoorn om de laadinfrastructuur te verbeteren?
  De gemeente Apeldoorn gaat, vooruitlopend op aanvragen, 30% van de verwachte aantal benodigde laadpalen proactief plaatsen.
 • Hoe kan ik een laadpaal op mijn eigen terrein aanvragen?
  Dit kunt u zelf regelen met uw installateur. Uw installateur kent de mogelijkheden in uw situatie het beste.
 • Hoe kan ik een laadpaal voor de openbare ruimte aanvragen?
  Heeft u een elektrische auto, maar geen mogelijkheid om deze op uw eigen terrein op te laden? Dan kunt u een oplaadpunt aanvragen in de buurt van uw woonadres. Kijk voor meer informatie op deze webpagina.
 • Waar staan laadpalen in Apeldoorn?
  Deze zijn te vinden via de volgende link: laadpalen in Apeldoorn.
 • Wat als ik wegens netcongestie mijn voortuig niet kan opladen?
  Als u kunt aantonen dat u als gevolg van netcongestie uw voertuig niet kunt opladen, kunt u ontheffing aanvragen.

 • Waar vind ik meer informatie?
  Op www.apeldoorn.nl/zero-emissiezone vindt u alle informatie over de zero-emissiezone in Apeldoorn. Op www.doehetzero.nl vindt u alle landelijke informatie.
 • Hoe kan ik op de hoogte blijven?
  U kunt zich inschrijven op de zero-emissiezone nieuwsbrief via dit inschrijfformulier.
 • Hoe vraag ik een adviesgesprek aan?
  U kunt een e-mail sturen naar doehetzero@apeldoorn.nl. Geef hierin aan waar uw vraag over gaat of welke onderwerpen u wilt bespreken. Zero-emissieadviseur Tako de Jong neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • Waar kan ik een vraag stellen?
  Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan via doehetzero@apeldoorn.nl.
Uw Reactie
Uw Reactie