Verkeer & Veiligheid

Zero-emissiezone 2030

Vanaf 2030 wordt het centrum van Apeldoorn een zero-emissiezone voor stadslogistiek. Een zero-emissiezone is een gebied waar ondernemers alleen nog maar met bestelbussen en vrachtwagens zonder uitstoot rijden.

Verkeersveiligheidplan

Hoe kunnen we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Welke wegen of kruispunten willen we het eerst aanpakken en veiliger maken. Dat beschrijft het Verkeersveiligheidsplan.

Verkeersvisie 2016-2030

Apeldoorn fietsstad, meer openbaar vervoer op maat, bestaande wegen beter gebruiken en veiliger maken. Dat zijn in het kort de drie belangrijkste doelen voor verkeer in Apeldoorn. Deze doelen zijn uitgewerkt in projecten in de Verkeersvisie 2016-2030.

Mobiliteitsvisie

We werken de komende jaren hard om de binnenstad aantrekkelijker te maken vanuit het ontwikkelperspectief de binnenstad als Stadspark. Hoe we dit willen doen, lees je in onze Mobiliteitsvisie.

Programma Integrale Veiligheid 2023-2026

In het Programma Integrale Veiligheid staat wat we in de periode 2023-2026 gaan doen om te zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving voor onze inwoners. Lees er hier meer over.

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2023-2026

Dat we Apeldoorn veilig willen houden, is het overkoepelende doel. Daar werken we samen met de ketenpartners iedere dag, ook in het weekend en ‘s nachts, hard aan.

Uw Reactie
Uw Reactie