Een veilige stad

Dat we Apeldoorn veilig willen houden, is het overkoepelende doel. Daar werken we samen met de ketenpartners iedere dag, ook in het weekend en ‘s nachts, hard aan.

Hoofddoelstelling

‘Apeldoorn is een veilige gemeente (en dat willen we zo houden)‘

Apeldoorn is op dit moment een veilige en comfortabele woonwerk en recreatiestad en dat willen we blijven! Immers een veilige leefomgeving is de basis om met elkaar plezierig te wonen, te werken en te recreëren. Kortom de basis voor de comfortabele en inclusieve (gezins)stad die Apeldoorn graag wil zijn.

Dat betekent onder andere dat:

  • Het rapportcijfer ‘veiligheid in de buurt’ door inwoners gegeven gelijk moet blijven of hoger moet worden dan 7,6 (in 2022: 7,5).
  • Het percentage bewoners dat zich veilig voelt (60% in 2022) moet stijgen of tenminste gelijk blijven;
  • Het aantal incidenten (23.555 in 2022) en misdrijven (5.593 in 2022) in de gemeente moet afnemen of tenminste gelijk blijven.

Bekijk het volledige plan hier (pdf, 1.1 MB)

Uw Reactie
Uw Reactie