Programma Integrale Veiligheid 2023-2026

In het Programma Integrale Veiligheid (2023-2026) staat wat we in de periode 2023-2026 gaan doen om te zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving voor onze inwoners. Met een integraal veiligheidsbeleid kiezen we voor een aanpak die rekening houdt met alles wat de veiligheid kan bedreigen of verbeteren. Daarbij werken we volgens de veiligheidsketen: pro-actie, preventie (voorkomen van incidenten), preparatie, repressie (bestrijding en hulpverlening) en nazorg.

Een veilige omgeving voor iedereen

Een veiligheidsbeleid gaat niet alleen over incidenten, maar ook over de oorzaken daarvan. Veiligheidsproblemen zijn vaak te complex om door maar één partij of organisatie aangepakt te kunnen worden. Daarom is samenwerking nodig tussen diverse partners, waaronder de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers.

In dit veiligheidsplan werken we twee strategische thema’s uit. Deze twee strategische thema’s zijn de basis voor de uitwerking van de 5 veiligheidsthema’s.

  • Informatiemanagement
  • Zorg en Veiligheid

In dit veiligheidsplan werken we vier veiligheidsthema’s uit.

  • Ondermijning en georganiseerde criminaliteit
  • Gedigitaliseerde criminaliteit
  • Jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren
  • Sociale Kwaliteit
Uw Reactie
Uw Reactie