Cultuur- en erfgoednota

Cultuur en erfgoed brengen kleur en levendigheid, ze maken Apeldoorn tot een fijne plek om te wonen, te werken en te zijn. Ze dragen bij aan de identiteit van Apeldoorn, aan datgene wat Apeldoorn bijzonder maakt. De inwoners van Apeldoorn hechten veel belang aan cultuur en erfgoed; beiden dragen bij aan een plezierig woonklimaat, werken inspirerend, zorgen voor ontmoeting en geven een gevoel van trots op Apeldoorn.

Het cultuurbeleid van de gemeente omvat het beleid voor bibliotheken, podium- en beeldende kunsten, muziek, film, fotografie, letteren, talentontwikkeling, cultuureducatie en -participatie.

Het erfgoedbeleid van de gemeente omvat het beleid voor ruimtelijk erfgoed; het onroerend erfgoed (cultuurhistorie, archeologie, landschappen), maar ook het roerend erfgoed (historische collecties, zoals objecten en archieven) en immaterieel erfgoed (zoals tradities, ambachten en verhalen).

In de Cultuur- en Erfgoednota is beschreven hoe om de gemeente werkt aan een sterker Apeldoorns karakter in de periode 2021 – 2024.

Uw Reactie
Uw Reactie