Wethouder Sunita Biharie

Sunita Biharie is wethouder in Apeldoorn. Bekijk haar werkervaring, portefeuille en nevenfuncties.

Wethouder Sunita Biharie

Sunita Biharie is wethouder sinds 2022. Zij is onder andere verantwoordelijk voor welzijn, armoedebestrijding, werk en inkomen. In het huidige college is zij 5e locoburgemeester.

Persoonlijk

 • Samenwonend, twee kinderen
 • Woont in Apeldoorn
 • Partij: SP
 • Vorige functies: pedagogisch medewerker B 24 uur woongroepen, begeleider vrouwenopvang, gezinsbegeleider, woonbegeleider alleenstaande minderjarige asielzoekers, activist bij stichting Stuk tegen kindermishandeling.
 • Politieke ervaring: vanaf 2013 bestuurslid SP Apeldoorn, sinds 2019 algemeen bestuurslid SP landelijk, van 2018 tot 2022 fractievoorzitter SP Apeldoorn.
Sunita Biharie
Sunita Biharie Fotograaf: Peter Lous

Thema

Werk & inkomen, welzijn en sport

Onderwerpen

 • Welzijn (jongerenwerk en sociale basis)
 • Armoedebestrijding
 • Werk en inkomen
 • Inclusie
 • Breedtesport
 • Asiel en opvang
 • Dak- en thuisloosheid

Stadsdeel

Zuidoost

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de wethouder zijn onbetaald.

 • Voorzitter Werkcentrum VeluweStedendriehoek
 • Voorzitter Lucrato
 • Ambassadeur Sport Akkoord
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (PlusOV)
 • Lid van het G40 netwerk themagroep Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen
 • Lid landelijk partijbestuur SP

Vervanging

Wethouder Sunita Biharie wordt bij afwezigheid vervangen door wethouder Anja Prins of wethouder Danny Huizer.

Uw Reactie
Uw Reactie