Wethouder Anja Prins

Anja Prins is wethouder in Apeldoorn. Bekijk haar werkervaring, portefeuille en nevenfuncties.

Wethouder Anja Prins

Anja Prins is wethouder in Apeldoorn sinds 2022. Ze is onder andere verantwoordelijk voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en gezondheid. In het huidige college is zij 6e locoburgemeester.

Persoonlijk

 • Getrouwd, één kind
 • Woont in Apeldoorn
 • Partij: VVD
 • Vorige functies: dagvoorzitter en veranderingsmanager Prinscounseling, directeur RAET industrie, directeur RAET Decentrale Overheid, zelfstandig ondernemer.
 • Politieke ervaring: wethouder in Losser (2018 - 2022), Lid Provinciale Staten Gelderland (2007-2019), formateur Brummen en Rheden, bestuurslid Waterschap Veluwe (2001-2006), raadslid VVD Apeldoorn (1996-2006).
Anja Prins
Anja Prins Fotograaf: Peter Lous

Thema

 • Gezondheid, inburgering en zorg

Onderwerpen

 • Wmo
 • Gezonde stad en dorpen (inclusief gezonde leefstijl en preventie)
 • Zorglandschap (inclusief GGD en zorgregio)
 • Inwonerparticipatie
 • Communicatie
 • Evenementen
 • Vrijwilligers
 • Inburgering

Stadsdeel

Noordwest

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de wethouder zijn onbetaald.

 • Lid commissie zorg, jeugd en onderwijs van de VNG
 • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Voorzitter zorgregio beschermd wonen
 • Voorzitter zorgregio Wmo
 • Duovoorzitter G40 themagroep ZJO
 • Voorzitter van de vergadering van gemeenten, onderdeel van Stichting Veilig Thuis NOG
 • Lid van de Taskforce Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA)
 • Lid netwerk Geriatrie, Dementie en Palliatieve Zorg
 • Trainer Haya van Someren stichting
 • Lid van SER Topvrouwen
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke Regeling Lucrato
 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (PlusOV)

Vervanging

Wethouder Anja Prins wordt bij afwezigheid vervangen door wethouder Sunita Biharie of wethouder Henk van den Berge.

Uw Reactie
Uw Reactie