10 puntenplan

Omdat de meningen en ideeën van de leden van de Jongerenraad uiteen lopen kan de Jongerenraad nooit met één mond spreken. Daarom maakt de Jongerenraad eens per twee jaar op democratische wijze een ’10 puntenplan’. Het 10puntenplan is geen officieel advies aan de politiek maar een overzicht van ideeën en thema’s die de leden van de Jongerenraad belangrijk vinden voor de toekomst van Apeldoorn.

 

 

Idee:

Het gevoel van veiligheid dat jongeren in Apeldoorn ervaren is veel slechter dan wat de cijfers laten zien. Een groot deel van de jongeren in de Jongerenraad voelt zich niet veilig als het donker is of als ze alleen zijn. Hoewel de cijfers laten zien dat de veiligheid in Apeldoorn goed is, is dat niet altijd hoe het wordt ervaren.
Het gevoel van veiligheid heeft invloed op veel gebieden van beleid, zoals de inrichting van openbare ruimtes, verlichting, aanwezigheid van preventie en handhaving, voorlichting en bewustwording.


Toelichting:

Voor veel jongeren is het belangrijk om gehoord te worden over dit onderwerp, omdat het ze het gevoel geeft dat hun problemen erkend worden. Er moet een grondige analyse gemaakt worden van stadsparken, drukke plekken in de stad en specifieke straten die bij dit onderzoek betrokken zijn. Dit moet de komende jaren gebeuren.


Vraag:

De Jongerenraad wil graag een onderzoek naar hoe mensen zich veilig voelen, en ze willen dat de gemeente beslist om betere verlichting te plaatsen in bepaalde straten om zo het veiligheidsgevoel te verbeteren. Ook willen ze speelplekken en andere plekken in de stad opnieuw inrichten met veiligheid in gedachten.
Verder willen ze een campagne starten om mensen bewuster te maken over veiligheid.

Idee:


De Jongerenraad vindt het belangrijk dat er meer bankjes in onze binnenstad komen om het centrum als ontmoetingsplek te verbeteren. Deze informele ontmoetingsplaatsen dragen bij aan het versterken van de sociale banden tussen mensen. Ook zorgen ze ervoor dat mensen die moeilijk kunnen lopen minder afhankelijk zijn van (betaalde) terrassen om een plek te vinden om te ontspannen. Daarnaast ziet de straat er vriendelijker uit met veel toegankelijke bankjes.

Vraag:

De Jongerenraad vindt dat er in de winkelstraten in de binnenstad meer toegankelijke bankjes moeten komen.


Toelichting:

De ontwerpen van de bankjes kunnen dienen voor kunstprojecten en door jongeren of lokale kunstenaars worden gedecoreerd.

Idee:

In het middelbaar onderwijs willen we de geschiedenis van Apeldoorn een plek geven via projecten. De gemeente zal deze projecten ondersteunen en jongeren aanmoedigen om zelf onderzoek te doen naar de Apeldoornse geschiedenis door middel van opdrachten.

Vraag:

De Jongerenraad vindt het belangrijk dat de gemeente een project opzet in samenwerking met maatschappelijke partners en scholen. Dit project heeft als doel om de lokale geschiedenis in projectvorm te introduceren op zowel basisscholen als middelbare scholen.

Toelichting:

Kennis over de lokale geschiedenis helpt jongeren om zich meer verbonden te voelen met hun eigen gemeente en regio. Het helpt ze ook om het heden en verleden beter te begrijpen. Voor jongeren die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en cultuur, moedigt ze dit aan om op jonge leeftijd meer te leren over dit onderwerp. Ze krijgen meer inzicht in de plaats waar ze wonen en kunnen belangrijke verhalen uit het verleden doorgeven aan toekomstige generaties.

Idee:

Bij maken van plannen voor de binnenstad moeten we rekening houden met groen en water als belangrijke elementen.

Vraag:

De Jongerenraad wil ervoor zorgen dat groene initiatieven een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het stadscentrum van Apeldoorn. Daarnaast vindt de Jongerenraad het ook belangrijk dat water een opvallende plaats krijgt in de uitstraling van het stadscentrum. Het moet altijd serieus worden overwogen bij het nemen van beslissingen over de ontwikkeling van dit gebied.

Toelichting:

Het vergroenen van onze stad stimuleert de diversiteit van planten en dieren en helpt de binnenstad koel te houden. Door groen een prominente plaats te geven, blijft onze stad leefbaar voor toekomstige generaties en blijft het een fijne ontmoetingsplek. Daarnaast past het streven naar een groenere toekomst bij de prioriteit die de gemeente geeft aan milieu en biodiversiteit. Dit helpt om problemen zoals hitte op warme zomerdagen te verminderen en heeft een positief effect op ons welzijn en de aantrekkelijkheid van onze stad als groene omgeving.
Concrete voorbeelden van groene initiatieven zijn onder andere het vervangen van tegels door groene parkeerplaatsen, het aanleggen van extra perkjes, het vergroenen van muren van gebouwen in de stad, het gebruik van waterdoorlatende stenen, en het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator die deze initiatieven stimuleert en uitvoert. Ook is het belangrijk om voldoende nieuwe prullenbakken te plaatsen om zwerfafval te voorkomen.

Idee:

Op elke middelbare school, mbo, hbo of universiteit in Apeldoorn moet er een gratis schoolpsycholoog komen.

Vraag:

De Jongerenraad vindt dat, hoewel het niet direct een taak van de gemeente is, er geld moet worden vrijgemaakt vanuit landelijke subsidies en het budget voor jeugd, preventie en mentale gezondheid om scholen te helpen of aan te moedigen om een schoolpsycholoog in dienst te nemen.

Toelichting:

Volgens het RIVM kampt op dit moment zo’n 37 procent van de jongeren in Nederland met mentale klachten en problemen. Deze problemen zorgen ervoor dat huisartsen en psychologen lange wachttijden hebben. Veel van de beginnende klachten kunnen worden aangepakt als er vroegtijdig toegankelijke hulp beschikbaar is. Op dit moment is dat niet het geval, wat betekent dat de wachttijden alleen maar langer zullen worden. Het plaatsen van een schoolpsycholoog op scholen biedt een eerste stap naar hulp die makkelijk te bereiken is voor jongeren. Deze hulp kan kleinere problemen eerder aanpakken, waardoor ze niet erger worden en de druk op professionele gezondheidszorg verminderen.

Idee:

Bij het bouwen van nieuwe woonwijken in Apeldoorn is het belangrijk om het aanbod van huizen specifiek af te stemmen op de behoeften van studenten en starters.

Vraag:

De Jongerenraad vindt dat de gemeente een duidelijk beeld moet hebben van de behoefte aan woningen voor jongeren en starters. Ze moeten hun toekomstplannen voor nieuwe woonwijken aanpassen aan deze behoeften, zowel wat betreft betaalbaarheid als het type woningen, straten en andere voorzieningen

Toelichting:

Jongeren en studenten in Apeldoorn hebben moeite met het vinden van een betaalbare woning. De Jongerenraad heeft vertrouwen dat de politiek, met de juiste gegevens, beslissingen zal nemen die rekening houden met de toekomstige generatie Apeldoorners. Dit zorgt ervoor dat Apeldoorn aantrekkelijk blijft voor studenten en starters om te wonen. Het is belangrijk om leegstaande panden en antikraakpanden te benutten en om studenten en jongeren actief te betrekken bij besluitvorming over wonen.

Idee:

Een campagne starten met uitleg over wat er op jongeren af komt en waar zij aan moeten denken vanaf het moment dat zij 18 jaar worden.

Vraag:

De Jongerenraad vindt dat de gemeente het voortouw moet nemen om samen met sociale partners (zoals Aventus, middelbare scholen, Stimenz, Don Bosco, De Kap, enzovoort) een blijvende campagne te starten om jongeren te informeren over wat er verandert wanneer ze 18 jaar oud worden.

Toelichting:

Jongeren uit de Jongerenraad geven aan dat het overzicht aan verplichtingen ontbreekt wanneer zij 18 jaar oud worden. Er zijn veel organisaties die hulp en advies bieden, maar veel jongeren weten niet eens dat deze organisaties bestaan, of ze raken verward door het grote aantal. Dit kan snel problemen veroorzaken met zaken zoals zorgverzekeringen, belastingaangifte of studiefinanciering. Een duidelijke campagne en een makkelijk vindbaar centraal punt kunnen jongeren helpen om hun weg te vinden.
De gemeente moet hier de leiding in nemen. Als verantwoordelijke voor het budget en met expertise in huis moet zij zowel fysiek als in de organisatie een leidende rol spelen. Er moet bijvoorbeeld een plek komen op het stadhuis waar jongeren tijdens kantooruren gratis en laagdrempelig advies kunnen krijgen, en de gemeente moet de verdeling van taken en expertise onder de verschillende hulpverleners coördineren.
Het wegnemen van de onwetendheid onder jongeren over deze veranderingen kan stress verminderen en preventief werken tegen financiële en mentale problemen bij jongeren.
Enkele praktische korte termijn suggesties zijn:

  • Het voeren van een online campagne;
  • Het versturen van een fysieke brief met een checklist voor elke nieuwe 18-jarige in Apeldoorn en;
  • Het ontwikkelen van een handige app waar Apeldoornse jonge ren informatie kunnen vinden en vragen kunnen stellen.

Idee:

Bankjes niet onaantrekkelijk maken voor daklozen, maar het daklozenprobleem aanpakken.

Vraag:

De Jongerenraad vindt dat bankjes niet persé onaantrekkelijk gemaakt moeten worden voor daklozen, maar dat het daklozenprobleem aangepakt moet worden.

Toelichting:

Iemand die dakloos is heeft hulp en een plek nodig. Door bankjes minder aantrekkelijk te maken, willen we voorkomen dat daklozen deze als slaapplaats gebruiken. Uit gesprekken met die de Jongerenraad heeft gevoerd bleek dat er altijd alternatieve plekken zijn waar daklozen de nacht kunnen doorbrengen. Daarom vindt de Jongerenraad dat het daklozenprobleem aangepakt moet worden door meer structurele financiële steun te bieden aan hulpverleningsorganisaties en stichtingen die daklozen helpen. De bankjes kunnen dan worden gebruikt waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn: een fijne plek om te zitten, te rusten en van het uitzicht te genieten.

Idee:

Om mensen aan te moedigen om meer te bewegen, kunnen er extra hardloop- en wandelroutes worden gemaakt in Apeldoorn en de omliggende parken, zoals het Matenpark waar al routes zijn uitgezet.

Vraag:

De Jongerenraad van Apeldoorn wil dat er, net zoals in het Matenpark, extra hardloop- en wandelroutes worden aangelegd in de stad en haar parken. Dit is om meer mensen aan te moedigen om te gaan bewegen.

Toelichting:

Stimulering van beweging is positief. Het sluit aan bij het Actieplan Preventie & Gezondheid van de gemeente en kan met simpele stappen zoals het bovenstaande voorstel Apeldoorners stimuleren om vaker in beweging te komen. Bovendien kunnen deze routes gekoppeld worden aan verhalen over de Apeldoornse cultuur en geschiedenis, of routes rond Apeldoornse bezienswaardigheden omvatten.

Idee:

Onderzoeken welke rol de Jongerenraad kan spelen tijdens 4 en 5 mei en de herdenking van tachtig jaar vrijheid in Apeldoorn

Vraag:

De Jongerenraad vindt het belangrijk om samen met ongeveer zeventig jongeren uit Apeldoorn die hieraan deelnemen en vrijwillig werken aan een betere toekomst voor Apeldoorn, ook aandacht te besteden aan het vertellen van verhalen uit het verleden. We willen samen nadenken over het belang van vrijheid en het herdenken van de strijd die hiervoor is gevoerd. Op die manier kunnen we ook onze leeftijdsgenoten inspireren en meer leren over het verleden. Daarom zouden we graag betrokken zijn bij de organisatie van herdenkingsevenementen, zoals op 4 en 5 mei, ter herdenking van tachtig jaar vrijheid, en andere herdenkingsmomenten gedurende het jaar.

Toelichting:

Als Jongerenraad kunnen we meer leren over ons verleden, zodat we de verantwoordelijkheid kunnen nemen om andere jongeren er ook over te vertellen. Zo kunnen we een nieuwe generatie beginnen met het vertellen van het belangrijke verhaal van vrijheid en de geschiedenis van Apeldoorn, zodat belangrijke perioden in het verleden niet worden vergeten.
Concrete acties waar de Jongerenraad aan kan bijdragen zijn:

  • Het leggen van een krans op 4 mei;
  • Deelnemen aan de herdenking;
  • Deelnemen aan de bevrijdingslunch op 5 mei;
  • Het vertellen van oorlogsverhalen aan andere jongeren;
  • Meedenken over hoe we andere jongeren het beste kunnen bereiken.
Uw Reactie
Uw Reactie