Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gedoogverklaring coffeeshop

In een coffeeshop is de handel en het gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Als u een coffeeshop wilt beginnen, hebt u daarvoor een gedoogverklaring nodig. U komt voor een gedoogverklaring in aanmerking als er in de gemeente Apeldoorn minder dan 5 coffeeshops aanwezig zijn.

Mijn Apeldoorn

Op dit moment is het niet mogelijk een gedoogverklaring voor een coffeeshop aan te vragen. Het maximale aantal gedoogverklaringen (5) dat de gemeente afgeeft is bereikt. U kunt daarom geen gedoogverklaring aanvragen. Zodra dit weer kan, wordt dat op deze pagina gemeld en gepubliceerd.

Aanvragen

Schaarse vergunningen

Wet Bibob

Kosten

Voorwaarden

Zie ook