Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gedoogverklaring coffeeshop

In een coffeeshop is de handel en het gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Als u een coffeeshop wilt beginnen, hebt u daarvoor een gedoogverklaring nodig. U komt voor een gedoogverklaring in aanmerking als er in de gemeente Apeldoorn minder dan 5 coffeeshops aanwezig zijn. N.b. Op dit moment is het niet mogelijk een gedoogverklaring voor een coffeeshop aan te vragen. Het maximale aantal gedoogverklaringen (5) dat de gemeente afgeeft is bereikt. U kunt daarom geen gedoogverklaring aanvragen. Zodra dit weer kan, wordt dat op deze pagina gemeld en gepubliceerd.

Mijn Apeldoorn

Aanvragen

Schaarse vergunningen

Wet Bibob

Kosten

Voorwaarden

Zie ook