Schadeclaim: gat in de weg, afgevallen tak of verstopping van de riolering

Heeft u schade of nadeel door een onrechtmatige handeling van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Lees meer

Voor schadevergoeding moet er sprake zijn van één van de volgende situaties:

 • een inbreuk op een recht, bijvoorbeeld het privacyrecht
 • het overtreden van een wettelijke bepaling, bijvoorbeeld een ernstig gebrek aan een weg
 • het overtreden van een maatschappelijke (zorgvuldigheids-)norm, bijvoorbeeld nalatig onderhoud aan een boom

Verder gelden onder andere nog de volgende voorwaarden:

 • de gemeente moet schuld hebben aan de handeling
 • er is sprake van schade 
 • de schade is het (directe) gevolg van de handeling

Het indienen van een schadeclaim is gratis.

Het kan op twee manieren:

 • online via bovenstaande knop (met DigiD)
 • stuur een brief naar:

Gemeente Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES  Apeldoorn

Zet in de brief:

 • uw naam en contactgegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
 • een beschrijving van het voorval (datum, tijdstip, locatie, toedracht, foto’s, gevolgen, enzovoorts)
 • eventueel een verklaring van een of meer getuigen of het proces-verbaal van de politie
 • een omschrijving van de schade en bijlage(n) met bewijzen (nota’s, expertiserapporten en/of foto’s)

Zo gaat het daarna

U krijgt een ontvangstbevestiging.

Wij beoordelen uw schadeclaim zelf of sturen hem door naar de verzekeraar. Dat hangt af van de hoogte en de soort schade. U ontvangt van ons een bericht als we uw claim doorsturen naar de verzekeraar.

U krijgt een brief waarin staat of uw schade wel of niet vergoed wordt en de redenen daarvoor.

We proberen uw schadeclaim binnen 8 weken af te handelen. Soms kan dat langer duren, bijvoorbeeld als er meer informatie nodig is voor de beoordeling.

Uw Reactie
Uw Reactie