Veldhuis
Fotograaf : Gemeente Apeldoorn
Veldhuis

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen in Veldhuis volgen. Formele procedures en inspraakmogelijkheden zullen we ook op deze plek aankondigen. De direct betrokkenen en inwoners van het gebied informeren we ook rechtstreeks over dit soort stappen en andere ontwikkelingen. Daarnaast maken we een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Ontwikkeling Veldhuis

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen in Veldhuis volgen. Formele procedures en inspraakmogelijkheden kondigen we ook op deze plek aan. De direct betrokkenen en inwoners van het gebied informeren we ook rechtstreeks over dit soort stappen en andere ontwikkelingen. Daarnaast maken we een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws. U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Apeldoorn groeit. Veel mensen zoeken een huis en staan nu op de wachtlijst. Er komen de komende tijd volgens planning ongeveer 8.000 woningen bij.

Twee derde deel hiervan moet binnen de bestaande stad komen. Dit kan door te verdichten en vergroenen bij nieuwe ontwikkelingen. Hoogbouw maakt het mogelijk om veel woningen in een groene omgeving te bouwen. Veldhuis is niet de enige plek in Apeldoorn waar we over hoogbouw denken. Het is stedenbouwkundig ook een plek waar hoogbouw logisch is. Met relatief veel groen op het maaiveld. Belangrijke groene plekken zijn bijvoorbeeld het Kayersbeekpark en de Diagonaal. Maar ook op de supermarktlocatie is veel groen voorzien.

Veldhuis vanuit de lucht
Het gebied vanuit de lucht.
Veldhuis straatbeeld
Eén van de straten in het gebied.

Positie in de stad

De positie van de wijk in de stad, aan het Apeldoorns Kanaal en dicht bij het station en binnenstad, maakt dat de wijk een bijzondere en aantrekkelijke plek is voor nieuwe ontwikkelingen. De oude industriële panden geven ook een unieke sfeer aan de wijk. Er liggen kansen om woningbouw te realiseren in combinatie met bedrijven, voorzieningen en onderwijsfuncties.

Grote woningbehoefte

Apeldoorn is een groeiende stad en groeit ook sneller dan enkele jaren geleden gedacht. De afgelopen vijf jaar kreeg de gemeente Apeldoorn er bijna zesduizend inwoners bij. Zowel geboortes als mensen die zich hier nieuw vestigen. In maart 2021 is onze 165.000ste inwoner geboren en de verwachting is dat onze gemeente in de toekomst minstens 180.000 inwoners telt.

Om aan de grote woningbehoefte te voldoen en de woningmarkt ‘in beweging’ te houden (ook belangrijk voor starters op zoek naar een woning) is nieuwbouw op flinke schaal noodzakelijk voor Apeldoorn. De gemeente wil een flink deel van deze nieuwbouw realiseren langs de kanaaloevers en het spoor. Deze vorm van bouwen binnen de stad heet ‘inbreiding’. Ook zetten we waar mogelijk in op herbestemming.

Verhuizing Royal Talens

In lijn met deze ontwikkelingen is de gemeente al enige tijd in gesprek met Dura Vermeer en Royal Talens over een eventuele verplaatsing van de fabriek en het hoofdkantoor van Talens, om herontwikkeling van dit deel van Veldhuis mogelijk te maken. Inmiddels hebben wij met deze partijen een intentieovereenkomst getekend waarbij we gezamenlijk verkennen hoe we een verhuizing mogelijk kunnen maken. Denk aan het verkennen van nieuwbouwmogelijkheden op een andere locatie en het onderzoeken welke investeringen nodig zijn.

Dit zijn al met al langdurige trajecten. De tijdshorizon voor een verplaatsing van een fabriek is al gauw 3 tot 5 jaar. In de nog verdere toekomst is verplaatsing van de twee supermarkten in het gebied ook nodig om ook dat deel van Veldhuis te kunnen herontwikkelen.

Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp.
Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp.

Stedelijk, markant en groen

Het streven is om te bouwen met veel aandacht voor zichtbare kwaliteit en groen. In het Apeldoorn van de toekomst is er in de stad meer variatie te zien in soort en hoogte van bebouwing. We streven naar een parkachtige (binnen)stad die stedelijker en markanter wordt. Deze ambities spelen ook een rol bij de ontwikkeling van het gebied Veldhuis.

In de visie voor Veldhuis draait het onder andere om het combineren van stedelijkheid met de kwaliteiten van de omgeving en behoud van het industriële erfgoed. Ook elementen zoals een autoluwe wijk, een groene openbare ruimte mét Kayersbeek, en klimaatadaptatie, spelen een belangrijke rol. In de visie is sprake van een mix van wonen en werken en een variëteit in hoogte van de bebouwing. Waarbij voor de nieuwbouw een lagere parkeernorm mogelijk is dan normaal, dankzij het feit dat de stations vlakbij liggen en we ook inzetten op deelmobiliteit. Al met al liggen er kansen om ongeveer 780 woningen te realiseren in dit gebied, in combinatie met bedrijven, voorzieningen en onderwijs.

Van visie naar masterplan

De gemeenteraad heeft op donderdag 8 juli 2021 de visie voor de wijk Veldhuis vastgesteld. Deze visie maakte de gemeente samen met Bura urbanism en vormt het kader voor de gefaseerde gebiedsontwikkeling die plaats gaat vinden in dit gebied en al met al naar schatting zo’n 10 jaar zal duren. Vervolgens is de gemeente met architectenbureau KCAP aan de slag gegaan om de principes en uitgangspunten van deze visie verder uit te werken en te concretiseren in een masterplan. Eind november zijn omwonenden en geïnteresseerden bijgepraat over de stand van zaken van het masterplan. We verwachten het masterplan in juni 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen.  In de participatieverordening (pdf, 202 kB) leest u hoe de participatie georganiseerd is.  

Rijk investeert 4,9 miljoen in ontwikkeling Veldhuis

Woensdag 15 december 2021 werd bekend dat het Rijk 4,9 miljoen euro investeert in de ontwikkelingen in het gebied Veldhuis. Prachtig nieuws voor alle plannen die er liggen. Lees het nieuwsbericht over de bijdrage vanuit het Rijk

Wat betekent dit voor het gebied Veldhuis?

Dankzij de extra investering vanuit het Rijk is de ontwikkeling in dit gebied voor de komende jaren verzekerd en worden er 800 woningen en een aantal voorzieningen gebouwd. Eén van de voorwaarden voor de subsidie is dat we binnen 3 jaar starten met de bouw van de eerste woningen.

Planning

  • 14 december - PMA, Raadsleden bespreken het Masterplan Veldhuis en de Kaderwijziging Molenstraat Centrum.
  • 21 december (voorlopig) - Gemeenteraad besluit over het Masterplan Veldhuis en de Kaderwijziging Molenstraat Centrum.

Bekijk de documenten

Hieronder kunt u het ontwerp Masterplan en de zienswijzennota bekijken.

Terugkoppeling bijeenkomst juni 2023

Op woensdag 28 juni hebben wij ruim 75 geïnteresseerden bijgepraat over alle ontwikkelingen in het gebied Veldhuis, het vervolgproces en de planning. Onderaan deze projectpagina treft u nieuwsbrief 5 aan, waarin een samenvatting van de avond beschreven staat.

Terugkoppeling bijeenkomst november 2022

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in Veldhuis?

Email: veldhuis@apeldoorn.nl

Nieuwsbrieven

Meld u aan voor de nieuwsbrief.
Hiermee houden wij u op de hoogte.

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie