Verslag werksessie 19 juni 2023

De twee werksessies en een bewonersavond van de BBvBB die inmiddels gehouden zijn, hebben waardevolle en voldoende informatie opgeleverd om een conceptvisie te maken die herkenbaar is voor de meerderheid. Deze conceptvisie is met een kleinere groep op 22 mei uitgewerkt. Op maandagavond 19 juni vond in ‘Ons Huus’ de derde werkplaatssessie en tevens de laatste werkplaatssessie met alle deelnemers plaats waarin de uitgewerkte conceptvisie aan alle werkplaatsdeelnemers is voorgelegd. Het doel van de avond was een terugkoppeling en een check. De inhoud van de gebiedsvariant is namelijk vormgegeven met alles wat tot nu toe opgehaald is.

De hoofdvragen hiervoor waren:

  • Wordt de gebiedsvariant herkend?
  • Zijn er nog vragen?
  • Hebben we iets over het hoofd gezien?

Bob Dolphijn, als nieuwe projectleider vanuit de gemeente, trapte de avond af door zich voor te stellen. Ook ging hij kort in op het proces waar we mee bezig zijn. Vervolgens presenteerde Annemieke Ligt, als voorzitter van de BBvBB, de gebiedsvariant. Hierna gingen de deelnemers in groepen uiteen om hun vragen te stellen. Ze konden aangeven of alles herkenbaar was en of we dingen vergeten waren/over het hoofd zagen.

Voorzichtige conclusies

Het grootste deel van de inhoudelijke punten van de visie wordt door de deelnemers van de werkplaatsen herkend. Op een aantal onderdelen zijn aanvullingen of aanscherpingen gedaan. Sommige opmerkingen worden niet door iedereen gedeeld (op basis van uitspraken in eerdere werkplaatsen), waardoor we deze niet één op één kunnen overnemen. Elke opmerking wordt daarom bekeken in het licht van het hele proces dat we tot nu toe gevoerd hebben. Wanneer onderdelen niet opgenomen worden, wordt dat in het vervolg uitgelegd.

De resultaten

U vindt de resultaten in de nieuwsbrief onderaan deze pagina in het interactieve document. Hierin staat het hele proces beschreven en alle opbrengsten uit het gebied per onderwerp aangegeven.

Hoe gaat het verder?

De werkplaatssessie op 19 juni jl. was de laatste uit de reeks van de werkplaatssessies. Helaas was de opkomst qua bezoekers minder hoog dan voorgaande keren. Wilt u nog wat kwijt of heeft u ergens een vraag over? Dan kunt u iedere eerste maandag van de maand bij de inloop van de BBvBB terecht in Ons Huus tussen 19.00 – 20.00 uur. U kunt ook de gemeente mailen via: beemtebroekland@apeldoorn.nl.  Op basis van de resultaten van afgelopen half jaar, wordt de zomer gebruikt om de concept gebiedsvisie verder uit te werken. Land-id schrijft de visie in afstemming met de BBvBB en de gemeente Apeldoorn. We geven weer wat een groot deel van de inwoners van Beemte Broekland vindt. Het wordt daarmee een gebiedsvisie van het gebied en laat zien welke keuzes zijn gemaakt en welk proces heeft plaatsgevonden. Na de zomer organiseren we een informatiebijeenkomst, waarvoor het hele gebied uitgenodigd wordt. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk voor iedereen om de resultaten uit het proces en de conceptgebiedsvisie in te zien. 

Planning

  • Juli / augustus: uitwerken concept gebiedsvisie variant Beemte Broekland door LandID
  • Najaar: informatiebijeenkomst voor het gebied
  • September: deze periode wordt gebruikt om de gebiedsvisie Beemte Broekland te spiegelen aan de ambities in de omgevingsvisie
  • Begin oktober: vervolgoverleg BBvBB / wethouders
  • November: start bestuurlijk traject, met uiteindelijk bespreken van de gebiedsvisie in de gemeenteraad
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 19 juni 2023.
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 19 juni 2023. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 19 juni 2023.
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 19 juni 2023. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Uw Reactie
Uw Reactie