Beemte Broekland
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Beemte Broekland

Inwoners en gemeente kijken de komende periode samen hoe het gebied in de toekomst vitaal en leefbaar blijft. In 2023 werken we samen aan een toekomstplan voor het gebied (de gebiedsvisie). Een visie waarin veel verschillende thema’s een plek gaan krijgen, zoals landbouw, energietransitie, wonen, landschap, biodiversiteit, bedrijvigheid etc.

De toekomst van Beemte Broekland

We denken na over een goede toekomst voor Beemte Broekland. Hoe willen we dat Beemte Broekland er over 10 jaar uit ziet? Hoe willen we wonen, werken en recreëren? En hoe wekken we de energie duurzaam op? Over deze en nog veel meer onderwerpen zijn inwoners en gemeente met elkaar in gesprek.

Inloopavond op 25 september

De inloopavond is op maandag 25 september van 19.00 – 21.30 uur in het Dorpshuis Ons Huus. U kunt gedurende de avond binnenlopen, waarbij op drie momenten (19.30, 20.00, 20.30 uur) in het café een presentatie over het proces wordt gegeven door de gemeente en de belangenvereniging.

Ter voorbereiding is vanaf 18 september de laatste versie van de gebiedsvisie en vitaliteitsagenda beschikbaar. Op de toegestuurde uitnodiging (per post) staat een link en een QR code om de stukken online in te zien. Wilt u liever een papieren exemplaar ontvangen, dan kunt u contact opnemen met beemtebroekland@apeldoorn.nl.

Let op! De ALV van de belangenvereniging op 28 september komt te vervallen. U ontvangt een uitnodiging voor een nieuwe datum.

Gebiedsvisie en vitaliteitsagenda

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de gebiedsvisie en vitaliteitsagenda. Twee begrippen die ook voor verwarring kunnen zorgen: welk thema valt nu onder het één en wat onder het ander?

De gebiedsvisie raakt de thema’s die gaan over de lange termijn en grotere impact hebben op het gebied, denk aan onder andere energietransitie, natuur en landbouw. De vitaliteitsagenda is gericht op meer concrete initiatieven voor de korte termijn die bijdragen aan een vitale leefomgeving. Denk daarbij aan verkeersveiligheid en sociale leefomgeving (verenigingsleven). Wonen is ook een groot thema, maar vindt een plek in beide processen. Op deze avond laten we zowel de gebiedsvisie als de vitaliteitsagenda samen komen en maken we ook een doorkijk naar de toekomst.

Planning

  • Juli / augustus - uitwerken concept gebiedsvisie variant Beemte Broekland door LandID
  • September - deze periode wordt gebruikt om de gebiedsvisie Beemte Broekland te spiegelen aan de ambities in de omgevingsvisie
  • 25 september - informatiebijeenkomst voor het gebied in combinatie met de vitaliteitsagenda
  • Begin oktober - vervolgoverleg BBvBB / wethouders
  • November - start bestuurlijk traject, met uiteindelijk bespreken van de gebiedsvisie in de gemeenteraad
  • 06 december - Raad informeel informeren
  • 12 december - bespreking in college B&W
  • 18 januari 2024 - Politieke Markt Apeldoorn
  • 25 januari 2024 - Raadsbesluit

Ook een Vitaliteitsagenda voor Beemte Broekland

Tijdens de inloopbijeenkomst op 25 september wordt het concept Vitaliteitsagenda gepresenteerd. U kunt vanaf 18 september een papieren exemplaar opvragen via beemtebroekland@apeldoorn.nl.

Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn Fotograaf: Land-ID

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag aan de gemeente Apeldoorn over Beemte Broekland, stuur dan een mail naar: beemtebroekland@apeldoorn.nl.

Heeft u een vraag aan de buurt- en belangenvereniging van Beemte Broekland, stuur dan een mail naar: bb.beemtebroekland@gmail.com.

Nieuwsbrieven

Meld u aan voor de nieuwsbrief.
Hiermee houden wij u op de hoogte.

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie