Beemte Broekland
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Beemte Broekland

Inwoners en gemeente hebben de afgelopen periode samen gekeken hoe het gebied in de toekomst vitaal en leefbaar blijft. In 2023 hebben we samengewerkt aan een toekomstplan voor het gebied, de gebiedsvisie. Een visie waarin veel verschillende thema’s een plek gaan krijgen, zoals landbouw, energietransitie, wonen, landschap, biodiversiteit, bedrijvigheid etc.

De toekomst van Beemte Broekland

We denken na over een goede toekomst voor Beemte Broekland. Hoe willen we dat Beemte Broekland er over 10 jaar uit ziet? Hoe willen we wonen, werken en recreëren? En hoe wekken we de energie duurzaam op? Over deze en nog veel meer onderwerpen zijn inwoners en gemeente met elkaar in gesprek.

College stemt in met gebiedsvisie Beemte Broekland en stuurt visie voor behandeling naar gemeenteraad

De gemeentelijke gebiedsvisie voor Beemte Broekland is op 23 april voorgelegd aan het college. Zij hebben unaniem met de stukken ingestemd. Dit betekent echter nog niet dat de gebiedsvisie officieel is vastgesteld. De definitieve goedkeuring vindt pas plaats als ook de gemeenteraad de gebiedsvisie heeft behandeld en besluit of zij hiermee ook kan instemmen. Voorafgaand bespreken de raadspartijen de gebiedsvisie eerst nog inhoudelijk tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn). Inwoners hebben de gelegenheid om in te spreken. U kunt zich vooraf hiervoor aanmelden. Meer informatie over inspreken en de vergaderdata vindt u op de webpagina van de gemeenteraad.

Voor meer informatie kunt u het collegebesluit en de bijbehorende stukken raadplegen via deze webpagina van de gemeenteraad

Planning

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een notitie met de overeenkomsten en verschillen tussen de gebiedsvisie uit Beemte Broekland en de doelen die zijn gesteld in de omgevingsvisie. Op dit moment staat de gebiedsvisie Beemte Broekland op de agenda van de bestuurders. Hieronder de planning:

 
5 september 2024 Horen insprekers
12 september 2024 Inhoudelijke behandeling
19 september 2024 Vaststelling raad

*zie deze webpagina van Parleus voor actuele vergaderdata

Bewoners van Beemte Broekland uit de werkgroep vertellen raadsleden vóór de raadsbehandeling graag meer over de uitkomsten van het gebiedsproces dat zij vanuit Beemte Broekland hebben doorlopen. De raad ontvangt hiervoor van de bewoners een uitnodiging.

Slotbijeenkomst op 25 november
Slotbijeenkomst gebiedsvisie en vitaliteitsagenda. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Gebiedsvisie en vitaliteitsagenda

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de gebiedsvisie en vitaliteitsagenda. Twee begrippen die ook voor verwarring kunnen zorgen: welk thema valt nu onder het één en wat onder het ander?

De gebiedsvisie raakt de thema’s die gaan over de lange termijn en grotere impact hebben op het gebied, denk aan onder andere energietransitie, natuur en landbouw. De vitaliteitsagenda is gericht op meer concrete initiatieven voor de korte termijn die bijdragen aan een vitale leefomgeving. Denk daarbij aan verkeersveiligheid en sociale leefomgeving (verenigingsleven). Wonen is ook een groot thema, maar vindt een plek in beide processen. 

Wilt u de gebiedsvisie Beemte Broekland en de vitaliteitsagenda lezen? Dan kunt u die opvragen via beemtebroekland@apeldoorn.nl.

Beplanting zonneveld Bloemenkamp

In februari zijn alle 32.000 planten voor het zonneveld geleverd. De aannemer en hovenier hebben, met extra zorg vanwege het latere tijdstip, de beplanting aangelegd. Aan het einde van het groeiseizoen wordt de beplanting nogmaals gecontroleerd.

Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Slotbijeenkomst gebiedsvisie en vitaliteitsagenda
Slotbijeenkomst gebiedsvisie en vitaliteitsagenda. Fotograaf: Land-ID

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via beemtebroekland@apeldoorn.nl.

Heeft u een vraag aan de buurt- en belangenvereniging van Beemte Broekland, stuur dan een mail naar: bb.beemtebroekland@gmail.com.

Nieuwsbrieven

Meld u aan voor de nieuwsbrief.
Hiermee houden wij u op de hoogte.

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie