Verslag werksessie 6 maart 2023

Op maandag 6 maart 2023 kwamen de bewoners weer naar het Dorpshuus voor de 2e werksessie.

De avond startte met een presentatie over de uitkomsten van de vorige werkplaats. Daarna werden voor alle zeven thema’s drie tekeningen getoond. Deze tekeningen gaven een idee van hoe het gebied eruit zou zien als je bepaalde keuzes maakt. Dus bijvoorbeeld: de woningen erg verspreid of juist allemaal bij de bestaande kern. Datzelfde gold voor zonnevelden, werken, recreatie etc. Daarna gingen de deelnemers zelf in groepjes eigen varianten maken waarin alle zeven thema’s een plekje kregen. Die varianten waren vrij in te vullen door de deelnemers.

Op een grote kaart van Beemte Broekland plakten zij de verschillende onderwerpen letterlijk op. Waar zouden we extra woningen willen? En waar bedrijven? Is er wel plaats voor nieuwe natuur? En waar zouden er zonnevelden kunnen komen en hoeveel dan? Is dichtbij de bedrijven het beste of toch alleen langs de snelweg? Daar werd levendig over gediscussieerd.

Kritisch over zonnevelden

De bewoners zijn kritisch op de komst van zonnevelden. De meesten willen dat eerst op alle geschikte daken zonnepanelen worden gelegd, voordat er over zonnevelden wordt gesproken. Ook vinden ze het belangrijk dat als er zonnevelden komen, het gebied kan participeren en profiteren van de opbrengst. Iedere groep vertelde vervolgens in grote lijnen wat er uit de discussie was gekomen. De resultaten van de avond kunt u binnenkort weer terugvinden in het interactieve document.

Het vervolg

Op 12 april is er overleg geweest met de buurt- en belangenvereniging Beemte Broekland, wethouder Van den Berge, wethouder Huizer en Marcel Jacobs (ambtelijke opdrachtgever). Hierin is besloten dat we het proces enigszins gaan bijstellen. De twee werkplaatssessies en de bewonersavond van 13 april hebben waardevolle en voldoende informatie opgeleverd. Daarom zijn wij van mening dat er een mogelijke variant uitgewerkt kan worden die herkenbaar is voor de meerderheid. Deze variant gaan we met een kleinere groep (ongeveer 10 personen) uitwerken.

Deze kleinere groep zal bestaan uit: een brede afvaardiging van de werkplaatsdeelnemers en bureau LandID. De afvaardiging vanuit de bewoners zal in overleg met de BBvBB plaatsvinden. Vanuit de gemeente Apeldoorn schuift de projectleider aan en eventueel een enkele inhoudelijke ambtenaar. De uitwerking met de kleinere groep vindt plaats op 22 mei in plaats van de 4e werkplaatssessie. De werkplaatssessie voor alle werkplaatsdeelnemers van 22 mei gaat dus niet door.

De uitgewerkte variant leggen we vervolgens op 19 juni aan u en alle andere werkplaatsdeelnemers voor. De uitkomsten daarvan worden verwerkt en daarna wordt de variant door de wethouders en het college besproken.

Planning

 
22 mei 2023 Uitwerking mogelijke variant Beemte Broekland met een kleine groep
19 juni 2023  Uitgewerkte variant voorleggen aan alle werkplaatsdeelnemers
Daarna

Bespreking variant door wethouders en college

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar beemtebroekland@apeldoorn.nl

Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 6 maart 2023.
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 6 maart 2023. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 6 maart 2023.
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 6 maart 2023. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 6 maart 2023.
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 6 maart 2023. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 6 maart 2023.
Bewoners uit Beemte Broekland bij de werksessie van 6 maart 2023. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Uw Reactie
Uw Reactie