Beemte Broekland aan de slag met eigen omgeving

Na de startbijeenkomst in november was het tijd om met elkaar aan de slag te gaan. Maandagavond 30 januari kwamen ruim 60 bewoners uit het gebied naar het Dorpshuus. Zij gingen verder praten over leefbaar wonen, vervoer en verkeer, werkgelegenheid, landbouw, recreatie, verenigingen en natuur. Belangrijk was ook het onderwerp duurzame energie in het gebied.

In kleine groepen spraken we over de verschillende thema’s. Er waren in de startbijeenkomst al tips, wensen en zorgen geuit. Ook was er een enquête door de belangenvereniging Beemte Broekland gehouden. Wat daar uit kwam, was op puzzelstukjes op de tafels geschreven. We gingen vervolgens alle puzzelstukjes op de kaart leggen.

We spraken met de bewoners bijvoorbeeld over: Waar en hoe willen we wonen? Hoe zorgen we voor voldoende werk en voorzieningen? Waar is plaats voor duurzame energieopwek? En gaat dat samen met landbouw? Wat vinden we belangrijk bij spelen, sporten, en recreëren in de natuur? En waar past dit alles op de kaart? Dat is een hele puzzel voor zoveel verschillende thema’s.

Voordat de mensen aan de slag gingen, waren er twee lezingen. De eerste ging over het ‘Verhaal van het landschap’. Hoe zag Beemte Broekland er vroeger uit? Hoe ziet het er nu uit en waar gaan we naartoe? Dit is goed om te weten om met elkaar aan de slag te gaan. In de tweede lezing vertelde Liander over de werking van het energienetwerk. We gebruiken met z’n allen steeds meer elektriciteit. Maar ook leveren we bijvoorbeeld met zonnepanelen meer terug aan het netwerk. Dit heeft gevolgen voor het netwerk. Het netwerk kan op bepaalde momenten vol raken. Dit noemen we netcongestie. Liander vertelde welke mogelijkheden er zijn de energie duurzaam op te wekken, ondanks de netcongestie.

Op 6 maart is de volgende bijeenkomst. Dan heeft de gemeente de 1e bijeenkomst uitgewerkt. We hebben dan een paar ideeën uitgewerkt die we aan de bewoners voorgeleggen. Hiermee gaan we dan verder. Uiteindelijk maken we samen een gebiedsvisie die door de gemeente wordt vastgesteld.

Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn
Bewoners uit Beemte Broekland in gesprek met gemeente Apeldoorn Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Uw Reactie
Uw Reactie