Praktische informatie Camping De Marshoeve nummer 3

De gemeente heeft camping De Marshoeve gekocht. Via de informatie op dit prikbord en/ of via e-mail blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen. Wat moet er allemaal gebeuren? Wat mag wel, wat kan niet? Ook op Apeldoorn.nl/Marshoeve vindt u meer achtergrondinformatie.

Onderhoud van de algemene perken en paden

Omdat de camping in afbouw is, verzorgen we alleen het noodzakelijk onderhoud op de camping. Daarbij staat veiligheid voorop. Onkruid op wegen halen we periodiek weg met een schaaf/schuur-apparaat achter de trekker. Mos wordt niet apart behandeld.

Doordat steeds meer stacaravans de camping (gaan) verlaten is het soms nodig om hagen te verwijderen. Bij jaarplaatsen die leeg staan, halen we de hagen weg die niet op de grens staan van andere jaarplaatsen die nog in gebruik zijn.

Gebruik van zwaar materieel bij het ophalen van stacaravans

Onlangs is er een zware telekraan de camping op geweest om een stacaravan op te pakken. Dat is buitengewoon slecht voor de paden en kan schade opleveren voor riolering en waterleidingen door de drassige ondergrond van het terrein.

We willen u daarom vragen om een transporteur alleen licht materieel te laten gebruiken. Bij twijfel kan de transporteur contact opnemen over de mogelijkheden.

Verzoek om informatie

Als u hebt aangegeven een overeenkomst te willen sluiten tot afronding van de jaarplaatshuur, dan krijgt u het verzoek om hiervoor informatie op te sturen. Als u dit verzoek heeft gehad maar nog niet heeft ingeleverd, willen we u vragen dit alsnog te doen.

Reageer vóór 15 november op de opzegbrief

De afgelopen week en deze week zijn en worden de opzegbrieven bezorgd bij de jaarplaatshouders die nog geen contractvoorstel wilden ontvangen. In de brief vragen wij u om hier voor 15 november op te reageren. Als u dat nog niet gedaan hebt, wilt u dat dan alsnog doen?

Als wij alleen uw adres op de camping hebben, kan het betekenen dat de brief in één van de postbussen van de camping (op eerste letter achternaam) bezorgd is als u niet aanwezig was.

Op 6 november is er een nieuwe toegangspoort

Vanaf dat moment opent de poort door middel van kentekenherkenning. Dit ter vervanging van het huidige ‘pasjes systeem’ dat onvoldoende werkt. Op 27 oktober aanstaande wordt de nieuwe poort geplaatst en vanaf 6 november in gebruik genomen. Als een auto het terrein verlaat, gaat de poort automatisch open.

Levert u vóór 1 november 2023 uw eigen gegevens aan

Om toegang te krijgen met uw auto, vragen we u als jaarplaatshouder om een aantal gegevens naar ons te mailen via marshoeve@apeldoorn.nl.

Dat gaat om:

  • Het kenteken van uw auto (maximaal twee auto’s per jaarplaats)
  • Jaarplaatsnummer
  • Naam
  • Adres
  • Mobiel telefoonnummer

De aanvullende gegevens die we u nu vragen om door te geven, heeft de gemeente nodig om te controleren of de melding wordt gedaan door de jaarplaatshuurder.

Huurders, onderhoudspersoneel en gasten

  • Eenmalig zullen de kentekens van de huidige huurders van stacaravans gemeld moeten worden met vermelding van jaarplaatsnummer, naam, adres, een mobiel nummer en datum vertrek aan marshoeve@apeldoorn.nl.
  • Voor nieuwe huurders van stacaravans verzoeken we u drie dagen van tevoren de gegevens van uw huurder te e-mailen met vermelding van jaarplaatsnummer, naam, adres, een mobiel nummer, datum aankomst en datum vertrek aan marshoeve@apeldoorn.nl.
  • Als toegang voor onderhoudspersoneel nodig is, dan vragen we u om dit drie dagen van tevoren door te geven. U kunt dan de gegevens van de onderhoudspartner mailen naar marshoeve@apeldoorn.nl met vermelding van jaarplaatsnummer, naam, adres en een mobiel nummer van de onderhoudspartner.
  • Ontvangt u gasten op de camping? Dan kunnen uw gasten parkeren op de parkeerplaatsen langs de weg.

Het e-mailadres van de meldende jaarplaatshouder dient geregistreerd te zijn om de genoemde meldingen te mogen doen.

Privacy

We kunnen ons voorstellen dat de toegangspoort met kentekenherkenning vragen oproept over privacy. Uiteraard volgen we hierin de eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat registraties van de poortcamera beperkt bewaard mogen worden, en deze alléén gebruikt wordt om auto's toegang te kunnen geven tot de camping. De gemeente zal deze registraties beperken tot twee weken om eventuele incidenten aan de poort nog te kunnen beoordelen.

Uw Reactie
Uw Reactie