Camping Marshoeve
Camping Marshoeve

De gemeente heeft de camping Marshoeve gekocht. We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Op deze pagina leest u het laatste nieuws. 

Camping Marshoeve

De gemeente heeft de camping Marshoeve in Loenen gekocht. De bedoeling is om de grond te gebruiken voor woningbouw en natuur. De camping ligt tegen de dorpskern van Loenen aan, en is daarmee een geschikte locatie voor nieuwe woningen en natuurgebied. De komende tijd werken we verder uit hoe de gronden precies worden ingevuld.

De camping blijft dit seizoen open. Tot 1 oktober blijft de huidige eigenaar het beheer doen van de camping, met ondersteuning van Accres (beheerder van o.a. zwembaden, kinderboerderijen en sporthallen). Na 1 oktober 2023 kunnen seizoensplaatshouders geen gebruik meer maken van hun seizoensplaats op de camping. Mensen met een jaarplaats krijgen de tijd om een nieuwe standplaats voor hun recreatie-object te vinden.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de aankoop van de camping en wat dit voor u als recreant betekent. Op 26 april was er een bijeenkomst voor mensen met een jaarplaats of seizoenplaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben mensen hun zorgen geuit over de toekomst. Verder zijn er veel vragen gesteld, met name over het vinden van woonruimte en afhandeling op financieel vlak.

Op dit moment kunnen we helaas nog niet op alle vragen antwoord geven. De informatie die we al wél voor u hebben, vindt u hieronder.

Dit seizoen blijft de camping zoveel mogelijk draaien zoals u dat gewend bent. Dat betekent dat u gebruik kunt maken van voorzieningen zoals horeca of het zwembad. Voor het zwembad geldt dat er dit seizoen toezichthouders worden ingezet. Dat heeft te maken met de visie op veiligheid van de gemeente Apeldoorn als eigenaar en Accres als dienstverlener.

Per 1 oktober stopt de huidige beheerder met de camping. Dat betekent ook dat per 1 oktober de voorzieningen op de camping worden beëindigd (behalve de levering van water, elektriciteit en gas). Met jaarplaatshouders zonder eigen sanitaire voorzieningen maken we aparte afspraken.

Voor vragen over praktische zaken kunt u, zoals gebruikelijk, terecht bij de receptie. Ook vindt u hier de openingstijden van voorzieningen zoals het zwembad of horeca.

Op 1 oktober 2023 loopt het seizoen af. Als u een seizoenplaats heeft, kunt u tot 1 oktober gebruik maken van de seizoenplaats. Daarna zult u een andere plek moeten vinden voor uw recreatie-object (caravan en/of tent) en uw seizoenplaats leeg moeten opleveren en achterlaten.

Jaarplaatshouders

Voor jaarplaatsen houden we ons aan de lopende periode van de overeenkomst tot 1 januari 2024. Wij vragen u wel om er alvast rekening mee te houden dat de gemeente gedurende dit seizoen de overeenkomsten voor de jaarplaatsen gaat opzeggen. Op 1 januari 2025 zal het campingterrein in zijn geheel leeg moeten zijn.

Dat betekent dat u uw recreatie-object voor 1 januari 2025 van de jaarplaats moet (laten) verwijderen en naar een andere plaats moet (laten) brengen. Het opleveren van een lege jaarplaats houdt in dat de caravan(s) en eventuele bouwwerken (zoals schuttingen, hekken, aanbouwen, overkappingen, enz.) verwijderd en/of afgevoerd zijn en de nutsvoorzieningen deugdelijk zijn afgekoppeld en afgesloten.

Uiteraard willen we deze afbouwfase in goed overleg met u laten verlopen en met u tot heldere afspraken komen. Op dit moment brengt de gemeente Apeldoorn in kaart hoe en wanneer we met u in gesprek gaan over de afbouwfase.

We begrijpen dat er regelwerk op u afkomt door het eindigen van de camping. Bij de receptie kunt u informatie vinden over partijen die kunnen helpen bij het verplaatsen van uw caravan of leegmaken van de jaarplaats. Als huurder van een plaats bent u zelf verantwoordelijk voor het leeg opleveren van de plaats.

Het is op het campingterrein van De Marshoeve niet toegestaan om permanent te verblijven. U zult daarom een andere woonruimte moeten vinden, zodat u voor de einddatum van 1 januari 2025 naar een andere plek kunt verhuizen. U kunt na 1 januari 2025 niet meer op de camping blijven, omdat het campingterrein een andere bestemming zal krijgen. Woningzoekenden krijgen helaas geen voorrang op bestaande wachtlijsten.

De gemeente Apeldoorn is van plan met de recreanten op jaarplaatsen in gesprek te gaan. De informatie over hoe en wanneer deze gesprekken zullen plaatsvinden, volgt op een later tijdstip. Als u op dit moment een seizoenplaats in gebruik hebt, kunt u uw vragen mailen naar marshoeve@apeldoorn.nl of bellen naar telefoonnummer 14055.

Uw caravan is uw eigendom en blijft dat. De waarde van uw caravan staat los van de jaar- of seizoenplaats. De caravan is bovendien een roerende zaak. Dat betekent dat u het object kunt verplaatsen en ook dat er geen grondslag is om eventuele investeringen in de caravan te vergoeden. Ook de investeringen in een tuin en/of bijgebouwen op de jaar- of seizoenplaats worden niet vergoed.

In de wet is geen bijzondere bescherming opgenomen voor een huurder van een stukje onbebouwde grond, dat is bestemd voor recreatie. U betaalt alleen voor het gebruik van een jaarplaats of een seizoenplaats. Dit zijn beide stukjes onbebouwd onroerend goed op de camping, en die stukjes zijn als geheel eigendom van de exploitant van de camping.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

marshoeve@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie