Praktische informatie Camping De Marshoeve nummer 7

De gemeente heeft camping De Marshoeve gekocht. Via de informatie op dit prikbord en/ of via e-mail blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen. Wat moet er allemaal gebeuren? Wat mag wel, wat kan niet? Ook op Apeldoorn.nl/Marshoeve vindt u meer achtergrondinformatie.

Verbeteren van de brandveiligheid

In de nacht van 13 januari 2024 heeft er een tweetal ernstige incidenten op de camping plaatsgevonden, waarbij de acute inzet van de brandweer nodig was. Het projectteam was al in gesprek met de brandweer op basis van het rapport wat zij aan de vorige eigenaar had uitgebracht om te beoordelen welke verbeteringen voor de brandveiligheid nog uitgevoerd moeten worden voorafgaand aan de zomerperiode. Hun advies is om een aantal aanpassingen uit te voeren. Mede gelet op de hoeveelheid gebruikers die op de camping verblijven, ziet de gemeente daarom reden om actie te ondernemen om risico’s op en bij een brand op het terrein te verminderen.

Wat gaan we doen?

Mocht er brand ontstaan, dan is het risico op snelle verspreiding van de brand groot door de hoeveelheid coniferenhagen op de camping. Daarnaast is er een tekort aan bluswater, omdat er geen eigen bluswatervoorziening is op de camping. Daarom is het nodig om de volgende maatregelen te nemen.

  • Het verwijderen van de coniferen die binnen 5 meter van zogenoemde compartimenten staan. Deze compartimenten volgen de lijnen van de nu aanwezige paden.
  • Gezien het risico op kortsluiting door de ‘leeftijd’ van de elektriciteitskasten worden deze brandveiliger gemaakt door coniferen die binnen een straal van 2 meter er omheen staan, te verwijderen.
  • Er wordt een waterput aangelegd om te voldoen aan de vereiste hoeveelheid bluswater.

Het verwijderen van coniferen tussen de stacaravans

De brandweer raadt aan om coniferen die binnen 3 meter tussen de stacaravans staan, te verwijderen. Omdat dit impact heeft op de privacy én omdat de camping op 1 januari 2025 leeg moet zijn, kunnen gebruikers dit zelf beslissen.

Mochten u en uw buren de grensscheidingen weg willen halen vanwege de brandveiligheid, stuur dan voor 6 maart hierover een mail naar marshoeve@apeldoorn.nl.

Het uitvoeren van de werkzaamheden

De gemeente Apeldoorn neemt de bovenstaande maatregelen vóór het komende droogteseizoen. Dit betekent dat we in de week van 4 maart starten met het verwijderen van coniferen. Door het projectteam is een plattegrond opgesteld, waarop staat welke begroeiing verwijderd zal worden. Deze vindt u hierbij als bijlage, zodat een ieder kan zien welke coniferen verwijderd worden. Huurders kunnen eventuele vragen hierover sturen naar marshoeve@apeldoorn.nl.

Het realiseren van een brandwaterput

De brandweer heeft bij een brand voldoende bluswater nodig. Hiervoor wordt een brandwaterput aangelegd.

Deze waterput wordt op 11 maart a.s. gerealiseerd. Doordat het installatiebedrijf gebruik maakt van zwaarder materieel, zal het verkeer op de camping voor één dag gestremd zijn. Op de hierboven genoemde plattegrond zal ook aangegeven worden waar de weg gestremd zal zijn voor de aanleg van de waterput.

Toegang tot de elektriciteitskasten

De meeste elektriciteitskasten staan tussen de staplaatsen. De hovenier kan er alleen bijkomen via uw staplaats. Uiteraard zal hij dat met respect voor uw eigendommen doen.

Uw Reactie
Uw Reactie