Sprengenweg
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Sprengenweg

Een deel van de Sprengenweg is aan onderhoud toe. Ook is de verkeersveiligheid op deze weg al veel jaren onderwerp van gesprek. Inmiddels heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld om zowel delen van de Sprengenweg te vernieuwen, als iets te doen aan de verkeersveiligheid. Op deze pagina leest u er alles over.

Aandacht voor onderhoud én verkeersveiligheid

De Sprengenweg tussen de Prinses Beatrixlaan en Bartelsweg is in slechte staat en moet worden vernieuwd. Ook weten we van buurtbewoners dat de verkeersveiligheid onvoldoende is. Dit komt door een combinatie van een smalle weg, de grote snelheidsverschillen tussen auto’s, bussen en fietsen, geparkeerde auto’s en de grote groepen fietsers. Daar gaan we nu iets aan doen.

Uit een enquête die we hebben gehouden onder gebruikers van de Sprengenweg komen deze punten ook naar voren. Ook zijn er aanbevelingen gedaan wat verbeterd kan worden aan de Sprengenweg zoals gescheiden fietsstroken, toevoegen drempels, snelheid verlagen naar 30km/uur.

Voor het onderhoud van de wegen in Apeldoorn reserveert de gemeente ieder jaar geld. Ook voor het vernieuwen van de Sprengenweg was al geld beschikbaar, maar voor het verbeteren van de veiligheid nog niet. Dat is nu veranderd. De gemeenteraad heeft in 2023 extra geld beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de veiligheid. Nu kunnen we naast het vernieuwen van de weg ook de verkeersveiligheid verbeteren, vooral voor fietsers. Door dat extra geld kunnen we nu ook het gedeelte tussen de Bartelsweg en de Badhuisweg aanpakken. Het totale gebied van dit project is van de Badhuisweg tot de Prinses Beatrixlaan. Hieronder kunt u het schetsontwerp bekijken.

Schetsontwerp (pdf, 1 MB) 

Sprengenweg
Sprengenweg Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Toelichting schetsontwerp

Verhoogde fietsstroken, maar minder parkeerplekken

Wat allereerst opvalt zijn de fietsstroken die in het schetsontwerp verhoogd worden aangelegd. Fietsers krijgen zo een eigen fietsstrook die niet meer gedeeld hoeft te worden met het overige verkeer. Om de verhoogde fietsstroken te kunnen maken, is ruimte nodig. Tussen de Prinses Beatrixlaan en Bartelsweg wordt de ruimte gevonden door de bestaande rijbaan te versmallen.

Tussen de Bartelsweg en de bakker is het niet mogelijk om de rijbaan te versmallen en moeten we de parkeerplaatsen verwijderen. De parkeervakken tussen de bakker en de Badhuisweg worden betaald parkeren (nu vergunningshouders). De parkeervakken aan de overkant van de Spreng blijven voor een deel behouden. Wel verdwijnen de parkeervakken tussen de Hoogakkerlaan en Berg en Boschweg.

Kruispunt Sprengenweg - Badhuisweg

Op deze kruising vinden veel oversteekbewegingen plaats. De fietsstroken worden zo aangelegd dat er een scheiding komt tussen de rijbaan en fietsstrook. Ook wordt er een heldere fietsoversteek gemaakt waarbij de Sprengenweg in twee keer overgestoken kan worden. De hele kruising en oversteek worden op een drempel aangelegd waarmee de snelheid van het verkeer wordt verlaagd. Door de komst van een middeneiland voor de fietsers kan het gemotoriseerd verkeer, komend vanuit de noordzijde, enkel rechtsaf slaan. Om naar de Vosselmanstraat te gaan, kan het verkeer ten hoogte van de Bartelsweg gebruik maken van een keerlus.

Kruispunt Sprengenweg - Bartelsweg

Er komt een aparte oversteek voor fietsers vanaf de Bartelsweg naar de noordzijde Sprengenweg.

Hierdoor kan gemotoriseerd verkeer, vanuit de Bartelsweg, enkel rechtsaf slaan. Om richting de J.F. Kennedylaan te gaan, kan het verkeer gebruik maken van een keerlus ter hoogte van de Badhuisweg. Op deze manier ontstaat ook extra ruimte voor vergroening van de straat.

Kruispunt Sprengenweg - Prinses Beatrixlaan

Op deze locatie vinden veel oversteekbewegingen plaats. Er wordt een drempel aangelegd waarmee de snelheid van het verkeer wordt verlaagd. Voor voetgangers wordt een middengeleider aangebracht waarmee voetgangers in twee keer de Sprengenweg kunnen oversteken.

Ontwerpsnelheid 50 km/uur

De Sprengenweg is een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg en volgens het huidige beleid van de gemeente geldt hierop een snelheid van 50 km/uur. Dit ontwerp gaat dan ook uit van 50 km/uur.

Snelheidsverlaging is onderdeel van groter Verkeersveiligheidsplan

We zijn ons ervan bewust dat veel omwonenden willen dat de snelheid op de Sprengenweg, ook op het westelijke deel  richting  de Henri Dunantlaan, wordt verlaagd naar 30 km/uur. Dat is op dit moment niet mogelijk. Een eventuele verlaging van de snelheid op zo’n belangrijke gebiedsontsluitingsweg is onderdeel van een verkeersveiligheidsplan voor de hele stad. Daarin wordt de maximale snelheid van alle hoofdwegen van Apeldoorn vastgelegd en de Sprengenweg wordt daarin meegenomen. Het is uiteindelijk aan het college om dit nieuwe beleidsstuk vast te stellen.

Overigens betekent een verlaging van de maximale snelheid naar 30 km/uur niet dat er minder verkeer door de straat gaat rijden. De functie van gebiedsontsluitingsweg blijft hetzelfde.

Sprengenweg
Sprengenweg Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Antwoordennota bewonersavond

Heeft u vragen over het schetsontwerp van de Sprengenweg? Lees dan de antwoordennota.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie