Groenplan

Het groen is misschien wel de grootste kwaliteit van de wijk. We behouden dan ook zoveel mogelijk bomen en groen. Er gaan wel enkele bomen weg, maar daarvoor komen er minstens zoveel terug. Waar we nieuwe soorten planten, kijken we goed naar de biodiversiteit en wel­ke boom waar goed past.

De struiken in de plantvakken blijven grotendeels zoals ze zijn. Waar we de vorm van de plantvak­ken veranderen, moeten we natuurlijk ook wat met de beplanting. Bovendien zijn er momenteel ook stukken waar de beplanting het niet goed doet. Op deze plekken gaan we bijplanten. We zoeken soorten die de biodiversiteit ten goede komen. En we kijken of we of op sommige prominente plekken wat meer kleur kunnen toevoegen.

Tijdens het ophalen van de wensen en ideeën in de wijk, kwam naar voren dat veel bewoners klimplanten willen bij de kale, blinde gevels (gevels zonder ramen) in de wijk. Wij heb­ben in dit plan daarom vast een voorzet gedaan voor een aantal mogelijke locaties.

Uw Reactie
Uw Reactie