Verkeerplan

De straten in de Dreven Noord zijn woonerven. In principe perfect ontworpen om ruimte te geven aan wandelaars en fietsers in plaats van de auto. De auto wordt afgeremd door alle scherpe bochten in de weg en wegversmallingen her en der. Toch zijn er nog wat plekken waar de automobilist wel harder kan rijden dan gewenst is.

Er is door bewoners aangegeven dat bochten soms te krap zijn. We hebben gekeken wat we daaraan konden doen. Toch hebben we uiteindelijk besloten om ze veelal te laten zoals ze zijn.

Het idee van het woonerf is namelijk dat er stapvoets gereden wordt. Door de vele scherpe bochten zorg je ervoor dat het ook niet mogelijk is om hard te rijden. Om te voorkomen dat de randen kaal gereden worden om bochtjes af te snijden, kijken we of we op sommige plekken hogere betonbanden kunnen plaatsen zodat het overrijden van een plantvak moeilijker is.

Om te voorkomen dat mensen per ongeluk een doodlopende straat inrijden, hebben we zogenaamde kussentjes geplaatst. Dit heeft niet zozeer een snelheidsremmende werking, maar moet ervoor zorgen dat mensen niet zonder na te denken deze kant op rijden. Daarnaast voegen we enkele drempels toe.

Bij doorgangen voor wandelaars of fietsers en bij de speelplekken maken we met zwarte betonstenen een patroontje. Dit maakt de automobilist alert dat hier iets aan de hand is. Het entreeplein voor de basisschool krijgt een heel groot vlakvullend patroon, de uitwerking daarvan is te zien bij het deelgebied entree.

Sommige mensen gaven aan zich zorgen te maken over de bereikbaarheid van de wijk voor de hulpdiensten. Bij de planvorming hebben wij steeds in de gaten gehouden dat de bereikbaarheid niet in het geding komt. Er zijn wel enkele plekken in de wijk die krap zijn. Hier zijn het de privé tuinen of schuurtjes die de beperkende factor vormen. Dat is dus niet te verbeteren door iets te veranderen in de openbare ruimte.

Uw Reactie
Uw Reactie