Kayersmolen-Noord
Illustratie: Rijnboutt
Kayersmolen-Noord

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen in Kayersmolen-Noord volgen. Formele procedures kondigen we ook op deze plek aan. De direct omwonenden en betrokkenen informeren we daarnaast rechtstreeks over dit soort stappen en andere ontwikkelingen.

Ontwikkelingen Kayersmolen-Noord

Kayersmolen-Noord is het gebied tussen de Laan van de Mensenrechten, het Kanaal, de Mezenweg en de Kayersdijk. De gemeenteraad heeft in 2021 een plan goedgekeurd om een groot deel van Kayersmolen-Noord te herontwikkelen, voornamelijk voor woningen. De ontwikkelaars hebben ondertussen een stedenbouwkundigplan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze zijn in 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Grote woningbehoefte

Apeldoorn is een groeiende stad. De afgelopen vijf jaar kreeg de gemeente Apeldoorn er bijna zesduizend inwoners bij. Zowel door geboortes als mensen die hier nieuw komen wonen. Ondertussen telt de gemeente Apeldoorn op dit moment ruim 165.000 inwoners. De verwachting is dat onze gemeente in de toekomst groeit naar 180.000 inwoners.

Dat betekent dat er meer woningen nodig zijn. Daarom wil de gemeente nieuwbouw bouwen langs de kanaaloevers en het spoor. Dit bouwen binnen de stad heet ook wel ‘inbreiding’. Waar dat kan, geven we gebouwen een nieuwe bestemming. We willen zo bouwen dat we kwaliteit en groen terugzien. In het Apeldoorn van de toekomst is er meer variatie te zien in soort bebouwing. En in de hoogte. We werken aan een parkachtige (binnen)stad die stedelijker en markanter wordt. Dit is ook de bedoeling bij de ontwikkeling van het gebied Kayersmolen-Noord.

Plannen

De gebiedsvisie van de ontwikkelaars is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Hierin kunt u zien dat er in Kayersmolen-Noord een mix van woningen en appartementen met gebouwen van verschillende hoogtes komt. We noemen dat ook wel een (hoog)stedelijk woonmilieu. De woningen moeten goed aansluiten op de bestaande omgeving, zodat er een nieuwe prettige en groene woonbuurt ontstaat. In het stedenbouwkundig plan besteden de ontwikkelaars ook veel aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte. Zo is er veel ruimte voor groen en bijvoorbeeld ook voor daktuinen. Het monument Condorweg 8 en enkele andere karakteristieke panden maken deel uit van de plannen. Condorweg 8 wordt het middelpunt van de wijk. Samen met creatieve ondernemers starten de ontwikkelaars eind 2023/ begin 2024 een traject over de invulling van het gebouw.

De woningen worden verdeeld over de volgende woningcategorieën: ongeveer 35% sociale huur, 40% middeldure huur of koop en 25% dure huur of koop. Er komen vooral appartementen en een paar woningen met een tuin.Op de begane grond van de huizenblokken komen op een aantal plaatsen ook andere functies. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een ontmoetingsruimte of een wasserette. Daardoor wordt de buurt levendiger. De nieuwe bewoners parkeren in de nieuw te bouwen parkeergarages. Ook voor bezoekers zijn hier een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De opzet van de nieuwe ‘wijk’ is gericht op andere vervoerswijzen en minder autobezit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelauto’s. Hierdoor zijn er minder parkeerplaatsen nodig.

Vervolg

Op dit moment is er nog geen overeenstemming met alle grondeigenaren. In overleg met de grondeigenaren waar wel overeenstemming mee is, is besloten te starten met het verder uitwerken van de fasen A en B. Het gaat daarbij om 470 van de ongeveer 650 geplande woningen.

Bouwblokken A, B, C
Bouwblokken A, B, C Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Wat staat er de komende periode te gebeuren?

Het nieuwe bestemmingsplan wordt nu geschreven. Aan het einde van dit jaar, 2024, wordt het bestemmingsplan samen met een MER-beoordeling in procedure gebracht. Op het moment dat het bestemmingsplan in procedure gaat ontvangt u hier van ons een bericht over. Het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage.  

Impressie Kayersmolen-Noord
Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp. Illustratie: Rijnboutt
Impressie Kayersmolen-Noord
Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp. Illustratie: Rijnboutt

De verwachting is dat we eind 2024 kunnen starten met de bouw van de eerste woningen.

Koldewijn-locatie

Behalve van deze plannen zijn er ook nieuwbouwplannen op de voormalige Koldewijn-locatie. Dit terrein (tussen Mezenweg, Lepelaarweg en Kanaal Zuid) grenst aan het gebied Kayersmolen-Noord.

Dit is het laatste nog te ontwikkelen terrein van het project ‘de Schatkamer van Zuid’ Het terrein is in handen van de partners van een samenwerking tussen twee woningbouwcorporaties en de gemeente. Kijk voor meer informatie op de pagina Schatkamer van Zuid.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de projectleider.

E-mail: kayersmolennoord@apeldoorn.nl 

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie