Kayersmolen-Noord
Illustratie: Rijnboutt
Kayersmolen-Noord

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen in Kayersmolen-Noord volgen. Formele procedures en inspraakmogelijkheden zullen we ook op deze plek aankondigen. De direct omwonenden en betrokkenen informeren we daarnaast rechtstreeks over dit soort stappen en andere ontwikkelingen.

Ontwikkelingen Kayersmolen-Noord

Kayersmolen-Noord is het gebied tussen de Laan van de Mensenrechten, het Kanaal, de Mezenweg en de Kayersdijk. De gemeenteraad heeft op donderdag 8 juli 2021 de visie voor de wijk Kayersmolen-Noord vastgesteld. De ontwikkelaars van Kayersmolen-Noord maakten deze gebiedsvisie samen met bureau Rijnboutt. Het accent ligt daarin op wonen.

Grote woningbehoefte

Apeldoorn is een groeiende stad. De afgelopen vijf jaar kreeg de gemeente Apeldoorn er bijna zesduizend inwoners bij. Zowel door geboortes als mensen die hier nieuw komen wonen. In maart 2021 werd onze 165.000ste inwoner geboren. De verwachting is dat onze gemeente in de toekomst zeker 180.000 inwoners telt.

Dat betekent dat er meer woningen nodig zijn. Daarom wil de gemeente nieuwbouw bouwen langs de kanaaloevers en het spoor. Dit bouwen binnen de stad heet ook wel ‘inbreiding’. Waar dat kan, geven we gebouwen een nieuwe bestemming. We willen zo bouwen dat we kwaliteit en groen terugzien. In het Apeldoorn van de toekomst is er meer variatie te zien in soort bebouwing. En in de hoogte. We werken aan een parkachtige (binnen)stad die stedelijker en markanter wordt. Dit is ook de bedoeling bij de ontwikkeling van het gebied Kayersmolen-Noord.

Visie voor Kayersmolen-Noord

In Kayersmolen Noord komt een mix van woningen en appartementen met gebouwen van verschillende hoogtes. We noemen dat ook wel een (hoog)stedelijk woonmilieu. De eigenaren/ontwikkelaars van Kayersmolen-Noord hebben samen met het bureau Rijnboutt een visie voor het gebied ontwikkeld. Hierin staat dat ongeveer 650 woningen worden gebouwd.

De woningen worden verdeeld over de volgende woningcategorieën: ongeveer 35% sociale huur, 40% middeldure huur of koop en 25% dure huur of koop. Er komen vooral appartementen en een paar woningen met een tuin.

Op de begane grond van de huizenblokken komen op een aantal plaatsen ook andere functies. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een kinderdagverblijf of een ijssalon. Daardoor wordt de buurt levendiger. Het monument Condorweg 8 en enkele andere karakteristieke panden maken deel uit van de plannen. Condorweg 8 wordt het middelpunt van de wijk. Samen met creatieve ondernemers starten we eind 2023/ begin 2024 een traject over de invulling van het gebouw.

In de visie besteden de ontwikkelaars ook veel aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte. Zo is er veel ruimte voor groen en bijvoorbeeld ook voor daktuinen.

Impressie Kayersmolen-Noord
Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp.

Informatieavond

Op 6 juli 2022 organiseerden de initiatiefnemers samen met de gemeente een goedbezochte informatieavond. Tijdens de avond hoorden de bezoekers wat er het afgelopen jaar is gedaan en waar we nu staan. De ontwikkelaars vertelden meer over de eerste gebiedsvisie. Vanuit de gemeente hebben we veranderingen in de openbare ruimte uitgelegd. Tijdens de informatiemarkt was er ruimte om in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Vervolg

Als het stedenbouwkundig plan definitief is, schrijven we het bestemmingsplan. Als dit ter inzage komt, organiseren we weer een inloopavond.

Koldewijn-locatie

Behalve van deze plannen is ook al langer sprake van nieuwbouwplannen op de voormalige Koldewijn-locatie. Dit terrein (tussen Mezenweg, Lepelaarweg en Kanaal Zuid) grenst aan het gebied Kayersmolen-Noord. Dit  is het laatste nog te ontwikkelen terrein van het project ‘de Schatkamer van Zuid’. Het terrein is in handen van de partners van een samenwerking tussen twee woningbouwcorporaties en de gemeente. Het plan is om op de Koldewijnlocatie 24 grondgebonden woningen te bouwen. De ontwikkeling van de Koldewijn-locatie wordt tegelijk opgepakt met de ontwikkeling van Kayersmolen-Noord.

Ontwikkelvisie Kayersmolen-Noord
Het ontwikkelgebied. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Het ontwikkelgebied
Het ontwikkelgebied Illustratie: Gemeente Apeldoorn

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de projectleider.

E-mail: kayersmolennoord@apeldoorn.nl 

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie