De directieraad

Theo Berben is sinds 1 februari 2019 de Apeldoornse gemeentesecretaris. Samen met vier themadirecteuren vormt hij de directieraad van de gemeente Apeldoorn.

Over de gemeentesecretaris

Theo Berben is als gemeentesecretaris eerste adviseur van het college van B en W en algemeen directeur van gemeente Apeldoorn. Ook representeert hij de gemeente in uiteenlopende regionale, landelijke en Europese platforms.

 

.Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie met het bestuur en de maatschappelijke opgaven. Hij werkt daarom voor en met de bestuurders van BenW, de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en samenwerkingspartners in en buiten de stad.

Nevenfuncties

  • Lid VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
  • Lid Programmaraad Sociaal Domein
  • Lid Bestuur NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein)

Loopbaan

Theo Berben was eerder werkzaam bij onder andere de SER (Sociaal Economische Raad) en de gemeenten Ede en Rotterdam. Hij is sinds 2000 in diverse functies werkzaam bij de gemeente Apeldoorn.

Van 2002 tot 2012 jaar was hij directeur Dienst Samenleving en daarmee eindverantwoordelijk voor de beleidsadvisering en uitvoering op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn, zorg, sport en werk en inkomen. In 2012 werd hij als concerndirecteur en loco-gemeentesecretaris onderdeel van de directieraad van de gemeente. Daarnaast was hij drie jaar lid van de Raad van Toezicht van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) en is hij bestuurslid van een aantal landelijke directeurennetwerken in het sociaal domein. Ook is hij lid van de programmaraad Sociaal Domein en de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.

De heer Berben studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Theo Berben
Theo Berben Fotograaf: Dimmen van Otterloo

Contact

Voor een afspraak met Theo Berben kunt u contact opnemen met zijn managementassistente, Anjo Geerdink, via het telefoonnummer van gemeente Apeldoorn.

Bel 14 055

Uw Reactie
Uw Reactie