De directieraad

Symone de Bruin is sinds 1 juni 2023 de Apeldoornse gemeentesecretaris. Samen met vier themadirecteuren vormt zij de directieraad van gemeente Apeldoorn.

Over de gemeentesecretaris

Symone de Bruin is als gemeentesecretaris eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ze vertaalt de wensen van de politiek naar plannen die ambtenaren bij de gemeente kunnen uitvoeren. Samen met samenwerkingspartners in en buiten Apeldoorn.

 

Als algemeen directeur is Symone de Bruin ook hoofd van alle ambtenaren bij gemeente Apeldoorn. En zij vertegenwoordigt de gemeente in verschillende regionale, landelijke en Europese netwerken.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Geonovum
  • Lid Raad van Toezicht TETEM kunstruimte

Loopbaan

Symone de Bruin werkte eerder bij gemeente Hengelo in het sociale vakgebied. En als topstrateeg in het concern van de gemeente Enschede. In Apeldoorn vervulde ze vervolgens diverse functies. Sinds 2013 werkt ze in het ruimtelijk vakgebied. Eerst als eenheidsmanager en vanaf 2019 als lid van de concerndirectie met de portefeuille Ruimte en Economie.

Ze was vanuit haar functie de afgelopen zes jaar secretaris van het landelijk netwerk Directeuren Stedelijke ontwikkeling. Ze is voorzitter van de landelijke taskforce omgevingswet van de VNG. En onafhankelijk voorzitter van het landelijk gebruikersnetwerk Digitaal Stelsel Omgevingswet van TBO Kadaster.

Ze was eerder politiek actief als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Leeuwarden en provinciale staten van Overijssel.

Symone de Bruin, gemeentesecretaris van de gemeente Apeldoorn
Symone de Bruin Fotograaf: D&R Fotografie
Uw Reactie
Uw Reactie